Ondersteuning bij het lopen na beroerte kan helpen energie te besparen

0
1254

Balansondersteuning voor mensen met een beroerte kan bijdragen aan het verlagen van de extra energie die het hen kost om te lopen. Ook voor gezonde mensen kost het energie in balans te blijven tijdens het lopen, maar bij mensen die een beroerte hebben gehad, lijkt het er op dat het in balans blijven meer energie kost. Zij verbruiken ongeveer dezelfde hoeveelheid energie als gezonde mensen wanneer deze een uitdagende balanstaak uitvoeren. Dit komt mogelijk door minder effectieve strategieën om de balans te handhaven, bijvoorbeeld doordat bepaalde spieren extra actief zijn, wat meer energie kost. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Trienke IJmker.

Lopen lijkt zo simpel
Lopen, het lijkt zo simpel, maar het kan door een aandoening aan het bewegingsapparaat, zoals een beenamputatie of een beroerte een zeer uitdagende taak worden. IJmker: “Opnieuw leren lopen is vaak één van de belangrijkste doelen van deze mensen tijdens de revalidatie, maar niet elke patiënt bereikt dit doel uiteindelijk. Een van de oorzaken hiervoor kan zijn dat lopen bij deze patiënten vaak veel meer energie kost. Soms wel meer dan twee keer zoveel energie als bij gezonde mensen.” Uit eerder onderzoek blijkt ook dat hoge energetische kosten ervoor zorgen dat lopen veel vermoeiender voor deze patiënten kan zijn, en kan er zelfs toe leiden dat zij daardoor minder gaan lopen. Hierdoor kan een vicieuze cirkel van inactiviteit ontstaan.

Intelligenter Rollator mit WeitblickOndersteuning biedt perspectief
IJmker biedt verschillende aanknopingspunten voor de revalidatiepraktijk: “Zo tonen we aan dat balansondersteuning, bijvoorbeeld door het voorschrijven van een wandelstok de energetische kosten van lopen substantieel kan verlagen.” Een andere manier om de kosten voor balanscontrole te verlagen zou het trainen van ‘energetisch efficiënte balanscontrolestrategieën’ kunnen zijn. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of therapie gericht op het verbeteren van balanscontrole ook kan zorgen voor het verlagen van de energetische kosten van het lopen.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE

Bron: VU