Artsen leren van elkaar

0
1375

Eerste Meander Opleidingscongres: artsen leren van elkaar
Voor het eerst vond in Meander Medisch Centrum het Meander Opleidingscongres plaats. Tijdens dit congres deelden medisch specialisten, opleiders, arts-assistenten en co-assistenten de nieuwste inzichten en kennis met elkaar. Hiermee blijft de kwaliteit van de medische opleidingen en daarmee de zorg op het hoogste niveau, passend bij het karakter van Meander als topklinisch opleidingsziekenhuis.

Het congres op 6 oktober werd gesponsord door Rabobank Amersfoort & Eemland, een belangrijke partner voor Meander Medisch Centrum op onder meer het gebied van kennis delen.

Gastsprekers waren hoogleraar Bas Haring, cultureel antropoloog, Arjan Erkel, voormalig medewerker Artsen zonder Grenzen en Mark Stienen, facilitator Rabobank Cultuurprogramma. Zij gaven hun visie op leren vanuit hun perspectief: “Leren gaat over kwetsbaarheid en de moed om niet perfect te zijn”, aldus Mark Stienen. Bas Haring gaf op inspirerende wijze handen en voeten aan het zélf nieuwsgierig zijn. Arjan Erkel sprak uit eigen ervaring vanuit zijn gijzeling: ”Leren is op zoek gaan naar je eigen belemmering en het geven van ruimte aan de ander”.

Prijs beste opleider
Daarnaast waren er diverse workshops over onder meer intervisie, tijdsdruk, het geven van feedback en leerstijlen. Tevens werd de prijs uitgereikt aan ‘de beste opleider van Meander Medisch Centrum’: MDL-arts Reinoud Vermeijden. “Een rolmodel voor opleiders, supervisoren en arts-assistenten”, aldus zijn collega-opleider en radioloog Henk Jan Baarslag.

Het eerste Opleidingscongres was een groot succes. “Samen leren gebeurt continu, tussen zorgverleners onderling op hun eigen vakgebied. Als we ons ook vanuit verschillende invalshoeken kunnen verbinden, geeft dat een extra waardevolle verdieping aan het gezamenlijk leren,” aldus Anita Wydoodt van de Raad van Bestuur.

Bron: Meander Medisch Centrum