Artsen Sint Maartenskliniek geven opnieuw inzicht in behandeluitkomsten

De artsen van de Sint Maartenskliniek geven dit jaar opnieuw inzicht in de resultaten en uitkomsten van hun behandelingen. Deze behandeluitkomsten zijn deze maand gepubliceerd in de tweede editie van ‘MaartensFacts’; een boek met nieuwe uitkomsten van verschillende behandelingen uit 2014. Vorig jaar presenteerde de Sint Maartenskliniek voor het eerst een overzicht van haar behandeluitkomsten, over 2013. Met de MaartensFacts wil de Sint Maartenskliniek meer inzicht krijgen én geven in wat de behandelingen concreet hebben opgeleverd voor patiënten. De kliniek hoopt bovendien dat dit initiatief leidt tot navolging en een bredere discussie over behandeluitkomsten in de zorg.

Een ziekenhuis is er om mensen beter te maken, maar tegenwoordig wordt in de zorg vooral gesproken over efficiency die moet leiden tot kostenbesparingen. Ziekenhuizen worden steeds meer gevraagd om te laten zien welke activiteiten ze hebben uitgevoerd. De kernvragen komt echter niet aan de orde: ‘Heeft de behandeling ook de juiste resultaten opgeleverd voor de patiënt, en waar is ruimte voor verbetering?’ Om die vraag te kunnen beantwoorden, zijn behandelresultaten noodzakelijk. In de Sint Maartenskliniek worden die – op initiatief van de artsen – elk jaar verzameld en gepubliceerd. De medische uitkomsten van circa 25 verschillende behandelingen zijn nu gebundeld in de publicatie MaartensFacts 2015.

Behandelresultaat op langere termijn
Daar waar nog geen normering bestaat, wil de Sint Maartenskliniek bijdragen aan het ontwikkelen van een norm. De artsen van de kliniek zijn daarin geslaagd voor de DSSR. Alle zorginstellingen in Nederland voeren nu uitkomstmetingen uit in een landelijk wervelkolomregister (de Dutch Spine Surgery Registry of DSSR). Om behandelgegevens te verzamelen vullen patiënten structureel vóór, (meerdere malen) tijdens en na de behandeling een wetenschappelijk getoetste vragenlijsten in. De verbetering die patiënten ervaren in ‘functioneren’, ‘pijn’ en ‘kwaliteit van leven’ staat daarbij centraal. Voorzitter van de MaartensFacts-raad prof. dr. Marinus de Kleuver: “De resultaten zijn daarmee veel meer gericht op de patiënt dan de procesmetingen die in het algemeen binnen de zorg worden verzameld.” Als ziekenhuis wil je bijvoorbeeld weten hoeveel pijn een patiënt heeft één jaar na het plaatsen van een nieuwe heup. De behandelend arts kan de ingevulde vragenlijsten bovendien oproepen in de spreekkamer en gebruiken om de voortgang van de individuele patiënt te bespreken.

De Kleuver: “Wij willen met MaartensFacts open zijn naar patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars over hoe wij onze zorg leveren en de resultaten die wij behalen. Intern gebruiken wij deze gegevens om voortdurend onze zorg te optimaliseren. We willen immers topzorg leveren, maar maken we dat ook waar? De behandelresultaten worden ook in onze patiëntenvoorlichting verwerkt, zodat patiënten op basis van die resultaten bewust voor ons ziekenhuis kunnen kiezen.” De Kleuver is blij met de verzamelde gegevens, maar toch is het nog steeds ‘werk in uitvoering’. “Nog niet voor alle behandelingen en patiëntengroepen van de Sint Maartenskliniek zijn dit type behandelresultaten voorhanden, maar we zijn dat wel volop aan het ontwikkelen. Zo hebben we in deze editie van de Maartensfacts uitgebreid met de gegevens van acht nieuwe behandelingen.”

De MaartensFacts zijn gebundeld en gepubliceerd door de Sint Maartenskliniek, voor alle mensen in en rond de zorg. Dit boek wordt onder andere als pdf beschikbaar gesteld via de website van de Sint Maartenskliniek: https://www.maartenskliniek.nl/over-de-maartenskliniek/prestaties/5496437/

Bron: St Maartenskliniek