Poliklinieken Sint Maartenskliniek hoogste landelijke waardering

Array

De Sint Maartenskliniek heeft voor haar poliklinieken Orthopedie en Reumatologie de eerste plaats behaald in een landelijk onderzoek naar patiënttevredenheid. Dit wil zeggen dat patiënten het meest tevreden zijn over de poliklinieken Orthopedie en Reumatologie van de Sint Maartenskliniek, ten opzichte van een groot aantal andere poliklinieken met deze specialismes in Nederland. In het onderzoek zijn de ervaringen van patiënten gemeten aan de hand van de CQ-Index.

De Sint Maartenskliniek voert structureel onderzoek uit naar de patiënttevredenheid en heeft deelgenomen aan het landelijke CQ-Index onderzoek (CQ staat voor Consumer Quality). De uitkomsten van de CQ-index worden gebruikt om patiënten en zorgverleners inzicht te geven in de kwaliteit van de zorg en deze vergelijkbaar te maken.

Deze resultaten zijn onder meer terug te vinden op de keuzewebsite www.kiesbeter.nl. De resultaten zijn gebaseerd op de metingen binnen de deelnemersgroep van zo’n 45 ziekenhuizen, deze resultaten zijn onlangs aan de zorginstellingen aangeboden. Hieruit blijkt dat de polikliniek Orthopedie van de Sint Maartenskliniek voor patiënttevredenheid een totaal rapportcijfer van een 8,6 heeft behaald en de polikliniek Reumatologie een 8,8.

Onderzoek naar de poliklinische zorg
Steekproefsgewijs werden mensen door een onafhankelijk onderzoeksbureau geselecteerd en benaderd om deel te nemen aan dit CQ-onderzoek. Men kreeg een vragenlijst voorgelegd die bestaat uit 70 vragen, waarmee de ervaringen van de patiënt met de kwaliteit van zorg van de polikliniek in kaart werd gebracht. De thema’s die daarbij aan bod komen zijn onder meer de bereikbaarheid, ontvangst op de polikliniek, inrichting en wachttijd, behandeling/consult, bejegening, informatie en communicatie, samenwerking, inspraak patiënt en nazorg.

De best mogelijke zorg bieden
“In de Sint Maartenskliniek willen we onze patiënten de best mogelijke zorg geven. Daarom is het van belang dat we weten wat onze patiënten vinden van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Om daar inzicht in te krijgen voert de Sint Maartenskliniek structureel onderzoek uit naar de patiënttevredenheid en nemen zij deel aan het landelijke onderzoek: de CQ-Index. Steeds meer ziekenhuizen gebruiken deze onderzoeksmethode en daarmee kunnen wij onze scores ook landelijk met die van andere ziekenhuizen vergelijken. Zo kunnen we van elkaar leren. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de zorg en dienstverlening daar waar mogelijk verder te verbeteren”, vertelt Gert van Enk, lid Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek.

Bron: Sint Maartenskliniek

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen