1,6 miljoen werknemers jaarlijks slachtoffer van agressie op het werk

Minister Asscher in gesprek met bedrijven over aanpak van agressie
Bijna een kwart van de werknemers (23 procent) heeft te maken met agressie en geweld op het werk door derden, bijvoorbeeld klanten, passagiers of leerlingen. Dat betekent dat jaarlijks ruim 1,6 miljoen werknemers slachtoffer hiervan zijn, waarvan 200.000 zelfs (zeer) vaak. Agressie en geweld op de werkvloer  vermindert het werkplezier, verhoogt stress, geeft psychische klachten en kan leiden tot uitval. Op maandag 26 oktober vertelden in de Melkweg in Amsterdam onder meer Landal GreenParks, Holland Casino, ING en de IND aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over hun aanpak van agressie en geweld tegen werknemers. Deze goede voorbeelden worden de komende tijd met andere werkgevers gedeeld.

Gevolgen agressie
Naast de vervelende gevolgen voor de werknemer die het overkomt, leidt agressie door derden tot 2,9 miljoen extra verzuimdagen per jaar. Dat betekent  600 miljoen euro aan loondoorbetaling bij ziekte, zo berekende TNO. Agressie en geweld door derden wordt niet altijd herkend door werkgevers. Vaak komt het pas onder de aandacht na een ernstig incident, terwijl een tijdige aanpak veel persoonlijk leed en kosten kan voorkomen.

Werkstress
Agressie op het werk draagt ook bij aan werkstress, dat beroepsziekte nummer 1 is in ons land. In mei 2014 is het ministerie van SZW daarom een vierjarige campagne rondom werkstress gestart. Omdat werkstress meerdere oorzaken kent, worden elk campagnejaar nieuwe thema’s toegevoegd. Vorig jaar was dat het thema werkdruk. In het voorjaar stond pesten centraal en dit najaar wordt het thema agressie en geweld opgepakt. Daarbij wordt samengewerkt met het programma Veilig Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat zich richt op de aanpak van agressie binnen de publieke sector. Zo worden in 2016 een aantal bijeenkomsten georganiseerd om het thema agressie door derden bij werkgevers onder de aandacht te brengen en om goede aanpakken met elkaar uit te wisselen. Bijvoorbeeld hulpmiddelen die al voor en door organisaties in de publieke sector zijn ontwikkeld. Daarnaast wordt een bijeenkomst voor OR-leden georganiseerd.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen