1,6 miljoen werknemers jaarlijks slachtoffer van agressie op het werk

0
1223

Minister Asscher in gesprek met bedrijven over aanpak van agressie
Bijna een kwart van de werknemers (23 procent) heeft te maken met agressie en geweld op het werk door derden, bijvoorbeeld klanten, passagiers of leerlingen. Dat betekent dat jaarlijks ruim 1,6 miljoen werknemers slachtoffer hiervan zijn, waarvan 200.000 zelfs (zeer) vaak. Agressie en geweld op de werkvloer  vermindert het werkplezier, verhoogt stress, geeft psychische klachten en kan leiden tot uitval. Op maandag 26 oktober vertelden in de Melkweg in Amsterdam onder meer Landal GreenParks, Holland Casino, ING en de IND aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over hun aanpak van agressie en geweld tegen werknemers. Deze goede voorbeelden worden de komende tijd met andere werkgevers gedeeld.

Gevolgen agressie
Naast de vervelende gevolgen voor de werknemer die het overkomt, leidt agressie door derden tot 2,9 miljoen extra verzuimdagen per jaar. Dat betekent  600 miljoen euro aan loondoorbetaling bij ziekte, zo berekende TNO. Agressie en geweld door derden wordt niet altijd herkend door werkgevers. Vaak komt het pas onder de aandacht na een ernstig incident, terwijl een tijdige aanpak veel persoonlijk leed en kosten kan voorkomen.

Werkstress
Agressie op het werk draagt ook bij aan werkstress, dat beroepsziekte nummer 1 is in ons land. In mei 2014 is het ministerie van SZW daarom een vierjarige campagne rondom werkstress gestart. Omdat werkstress meerdere oorzaken kent, worden elk campagnejaar nieuwe thema’s toegevoegd. Vorig jaar was dat het thema werkdruk. In het voorjaar stond pesten centraal en dit najaar wordt het thema agressie en geweld opgepakt. Daarbij wordt samengewerkt met het programma Veilig Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat zich richt op de aanpak van agressie binnen de publieke sector. Zo worden in 2016 een aantal bijeenkomsten georganiseerd om het thema agressie door derden bij werkgevers onder de aandacht te brengen en om goede aanpakken met elkaar uit te wisselen. Bijvoorbeeld hulpmiddelen die al voor en door organisaties in de publieke sector zijn ontwikkeld. Daarnaast wordt een bijeenkomst voor OR-leden georganiseerd.