Isala: Renteswap was best mogelijke optie

Array

Het online platform Follow the Money heeft een onderzoek gedaan naar het indekken van de renterisico’s bij de financiering van de nieuwbouw van Isala. Follow the Money heeft hierover op 30 oktober een artikel gepubliceerd. Follow the Money stelt in dit onderzoek dat Isala schade heeft geleden door het afdekken van de renterisico’s via een renteswap. Volgens dit platform zouden er andere mogelijkheden zijn geweest.

In het artikel stelt Follow the Money het volgende:

Bij de nieuwbouw van ziekenhuis Isala in Zwolle is zeker 25,4 miljoen euro aan zorggeld in rook opgegaan, omdat het ziekenhuis bij een consortium van Rabobank, Fortis en BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) een zogenaamde renteswap (een derivaat) kocht om zich in te dekken tegen rentestijgingen, dat meldt Follow the Money vandaag.

Het ziekenhuis betaalde tussen 2010 en 2014 volgens Follow the Money zeker tien miljoen euro aan rente over geld dat niet werd opgenomen. Normaal is het een voordeel als er minder geld geleend hoeft te worden, maar in dit geval pakte dat anders uit.

Isala kan zich niet vinden in deze stelling. Isala heeft in 2009 met alle grote banken van Nederland de mogelijkheden voor financiering van de nieuwbouw van Isala verkend. Dit traject is begeleid door onafhankelijke adviseurs, waarbij de Raad van Toezicht ook een eigen adviseur heeft ingeschakeld.

Deze periode kenmerkte zich door de kredietcrisis, waardoor het vrijwel onmogelijk was om bancaire financiering rond te krijgen. Uitstel van de nieuwbouw was echter geen optie, omdat de verbouwing van beide bestaande ziekenhuizen tot te veel extra investeringen zouden hebben geleid en de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd moest blijven. De toenmalige Raad van Bestuur heeft terecht voor nieuwbouw gekozen.

Isala heeft uiteraard uitvoerig onderzocht op welke wijze de renterisico’s behorende bij een lening kunnen worden beperkt. Een deel van de financiering is ingedekt middels een renteswap. In de context van 2009 was dit de enige mogelijkheid. Doordat Isala deze financiering niet helemaal heeft hoeven benutten maar wel een contract is aangegaan, heeft Isala een deel van de renteswap eerder afgewikkeld met daarbij behorende kosten. Kosten die Isala anders op een later tijdstip had gemaakt.

Isala heeft in 2009 dus gekozen voor de best mogelijke optie, gegeven de kredietcrisis en de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgorganisatie.

Bron: FMT & Isala

 

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen