Verwijsindex Risicojongeren geen succes

Promotie Mw. Inge G.A. Lecluijze, MSc: “The wrong tool for the job; The introduction of the child Index in Dutch child welfare”
Savanna, het Maasmeisje, het meisje van Nulde: mede door de media-aandacht rond de dramatische dood van deze kinderen heeft de regering in 2010 een landelijk ICT-systeem ingevoerd om risicokinderen vroeg in beeld te kunnen brengen en samenwerking tussen verschillende professionals te stimuleren: de Verwijsindex Risicojongeren.

Hoewel dit ICT-systeem veel vragen opriep bij juristen, er weinig draagvlak was bij jeugdprofessionals, en ouders niet gehoord waren, werd de Verwijsindex wettelijk verplicht.

Uit dit promotieonderzoek blijkt dat de implementatie van dit ICT-systeem echter geen succes is. Het onderzoek roept de vraag op of een professioneel ICT-instrument zoals de Verwijsindex wel bij wet geregeld moet worden en of de Verwijsindex wel past bij het nieuwe jeugdbeleid dat zich meer richt op de-medicalisering dan op risicosignalering. De Verwijsindex dient daarom opnieuw onderwerp van discussie te zijn.

Bron: Maastricht University