Landelijke aanpak voor organisatie 1e, 2e en 3e lijn bij hartfalen

De ‘Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Hartfalen’, een afspraak over de organisatie van de zorg bij hartfalen, is op vijf november op het landelijke congres van de Nederlandse Vereniging van Cardiologie op Papendal gepresenteerd. Het einddoel om voor alle hartfalen patiënten een naadloos systeem van zorg te creëren over de eerste en tweede en derde lijn heen is daarmee een stap dichterbij gekomen. Met deze afspraak waarvan de eerste stappen naar implementatie al op regionaal niveau worden gezet, moet het niet uitmaken waar de patiënt zijn of haar eerste diagnose van hartfalen krijgt gesteld.

Initiatief Zorginstituut
De afstemming tussen de zorgverleners in de eerste en tweede lijn bij de zorg bij patiënten met hartfalen kon beter en er zijn regionale verschillen in aanpak en organisatie. Een landelijke multidisciplinaire kwaliteitsstandaard voor transmurale zorg bij hartfalen was nodig. In juli 2013 nam het Zorginstituut Nederland het initiatief tot oprichting van een landelijke werkgroep ‘transmurale zorg bij hartfalen’ om de organisatie van de hartfalenzorg met aandacht voor kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te optimaliseren.

Werkgroep met alle relevante partijen heeft LTA gemaakt
Een werkgroep waarin zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars met vertegenwoordigers van DH&V, NVHVV, NHG, NVVC en ZN waren vertegenwoordigd, heeft de afgelopen twee jaar met ondersteuning van het Zorginstituut Nederland aan deze LTA gewerkt; het beschrijft de bij de zorg betrokken zorgverleners en verantwoordelijkheden, de aanvullende diagnostiek, de terugverwijzing van de tweede naar de eerste lijn, de controles, de voorlichting en leefstijladvisering, hartfalenrevalidatie, de rol van de praktijkondersteuner huisarts (POH) en hartfalenverpleegkundige, de registratie en de zorg in de laatste levensfase.

Wettelijk erkende afsprakenlijst
De ontwikkeling van deze LTA Hartfalen staat ook op de zogeheten Meerjarenagenda; dit is een wettelijk erkende afsprakenlijst waarop belangrijke zogeheten ‘zorgverbeteronderwerpen’ worden geplaatst waarvoor kwaliteitsrichtlijnen moeten worden opgeleverd. De samenstelling van de lijst is onder andere gebaseerd op zorgvragen waar veel mensen mee te maken hebben, die een hoge ziektelast hebben of waar hoge kosten mee gemoeid zijn. Afhankelijk van de aard van het probleem en de gekozen oplossingsrichting duurt het enkele jaren voordat een onderwerp is afgehandeld. Om het belang van deze zorgverbetering te benadrukken, kozen alle betrokkenen bij de start van het traject (2013) voor plaatsing op de Meerjarenagenda.

Kijk voor meer informatie op de pagina Meerjarenagenda.

Bron: Zorginstituut Nederland

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen