Invoering herregistratie basisartsen uitgesteld

De minister van VWS heeft besloten de invoering van de herregistratie voor basisartsen een jaar uit te stellen. De herregistratie gaat nu per 1 januari 2018 in. De beoordelingskaders voor meetellende werkervaring en het scholingsaanbod zijn nog niet volledig gereed. Hierdoor konden artsen zich onvoldoende voorbereiden op de komende herregistratie.

Eerder was sprake dat artsen zich met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste keer moesten herregistreren in het BIG-register. In de afgelopen jaren is op verzoek van VWS door de NFU in samenwerking met de medische faculteiten gewerkt aan een scholingsaanbod voor basisartsen die zich niet op basis van relevante werkervaring kunnen herregistreren. De beroepsgroep artsen is omvangrijk en divers van samenstelling. Hierdoor is het lastig duidelijkheid te krijgen over aard en omvang van de doelgroep voor de scholing.arts keus

De eisen voor herregistratie van basisartsen in het BIG-register komen in het kort erop neer dat in vijf jaar tijd 2080 uur werkervaring moet zijn opgedaan. Alleen werkervaring in de individuele gezondheidszorg en binnen het deskundigheidsgebied van de arts mag meetellen. Welke werkzaamheden hier exact onder vallen is de afgelopen periode met het ministerie besproken. Belangrijk openstaand punt is de positie van de artsen die onderzoek doen in het kader van een promotietraject. VWS streeft ernaar om eind 2015 het zogenaamde specifiek beoordelingskader artsen te publiceren.

Promovendi
Het aantal promovendi in de umc’s is de afgelopen jaren flink toegenomen. Promotieonderzoeken variëren van fundamenteel onderzoek tot translationeel en klinisch onderzoek. Onderzoek levert een essentiële bijdrage aan zorgvernieuwing. Een afgerond promotietraject heeft daardoor een toegevoegde waarde in het medisch opleidingscontinuüm. Nu telt alleen klinisch onderzoek onder voorwaarden mee als relevante werkervaring voor periodieke registratie (zie het algemeen beoordelingskader). In combinatie met de termijn van vijf jaar voor periodieke registratie dreigen veel promovendi hun registratie als arts in het BIG-register te verliezen. Momenteel wordt in samenwerking met de graduate schools een onderzoek uitgevoerd om de groep promovendi beter in kaart te brengen. VWS zal samen met de NFU en andere belanghebbenden zoeken naar een passende aanpak. Of promovendi van (een deel van) het scholingsaanbod gebruik moeten maken is daarom nog niet bekend.

Contouren scholingsaanbod
Een arts kan de periodieke registratie altijd behalen door het met goed gevolg doorlopen van scholing. De scholing wordt gebaseerd op de kerncompetenties voor het beroep arts welke zijn afgeleid uit het Raamplan Artsopleiding 2009.
Afgelopen jaar is benut om een beeld te krijgen welke scholing nuttig en noodzakelijk is. Er ligt inmiddels een concreet voorstel voor het ontwikkelen van het scholingsprogramma. Deze zal bestaan uit een drietal onderdelen; kennis, klinisch redeneren en klinische vaardigheden. Er worden e-learning modules ontwikkeld waarmee kandidaten zich kunnen voorbereiden op toetsen.
De volledige ontwikkeling en organisatie van de scholing kost tijd. De benodigde scholingscapaciteit is afhankelijk van de inhoud van het specifiek beoordelingskader en de oplossing voor promovendi.
Het scholingsprogramma dient voor de zomer van 2016 gereed zijn. Als kandidaten niet aan de herregistratie-eis voldoen met werkervaring is er anderhalf jaar de tijd om via scholing met het Periodiek Registratie Certificaat herregistratie te verkrijgen.

NFU

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen