Symposium en boek over ondersteunende communicatie

0
445

Op donderdag 12 november vindt bij Fontys Paramedische Hogeschool het symposium ‘Ondersteunende Communicatie: Praten kan ik niet…, maar communiceren wel!’ plaats. Het symposium is het slotstuk van het gelijknamige project dat is genomineerd voor de Raak-award 2015. Binnen het project is gezocht naar de wijzen waarop kinderen en jongeren met een meervoudige beperking het best kunnen worden ondersteund in hun communicatie.

Het aantal kinderen en jongeren met een verstandelijke of een meervoudige beperking in Nederland wordt geschat op zo’n 300.000. Een groot deel van deze groep ervaart ernstige problemen met spraak, taal én dus met communicatie. Er zijn weliswaar hulpmiddelen beschikbaar om de communicatie te vergemakkelijken; denk aan bijvoorbeeld een spraakcomputer, maar veel jongeren hebben daar geen toegang toe of de hulpmiddelen voldoen niet helemaal. Een van de oorzaken is dat professionals in de praktijk en hulpmiddelenleveranciers te weinig afstemmen over het juiste hulpmiddel op het juiste moment, passend bij de cliënt.

Beste ondersteuning
Het project ‘Praten kan ik niet…maar communiceren wil ik wel’ van Fontys Hogeschool heeft daarvoor een oplossing bedacht. Binnen de projectgroep is consensus bereikt over de wijze waarop de beperkingen en mogelijkheden van kinderen en jongeren met een meervoudige beperking in kaart gebracht kunnen worden. Aan de hand hiervan kunnen professionals en hulpmiddelenleveranciers bepalen hoe de communicatie van deze groep het beste ondersteund kan worden. Daarnaast zijn ook testen, vragenlijsten en observatiemethoden beschikbaar, die gebruikt kunnen worden voor het in kaart brengen van beperkingen, vaardigheden en mogelijkheden van deze jongeren.

Roadmap
Om de consensus tussen de verschillende zorgprofessionals te bereiken heeft de projectgroep de International Classification of Functioning, Disability and Health Child and Youth version gebruikt. Voor het traject van hulpvraag tot verstrekking en aanpassing van communicatiehulpmiddelen is een roadmap ontwikkeld. Door deze betere afstemming en vastleggen van verwachtingen naar elkaar, kan de hulpmiddelenzorg verbeterd worden, met uiteindelijk betere zorg voor deze zeer kwetsbare groep. Zorgverzekeraars hebben de roadmap omarmd.

Resultaten teruggekoppeld naar opleidingen
Om de cliënten beter te kunnen ondersteunen in hun communicatiebehoefte is naar aanleiding van het project ook in het onderwijs inmiddels het een en ander veranderd. Studenten op de opleidingen Logopedie, Fysiotherapie, Master Speciale Onderwijszorg, Pabo en Sociaal Pedagogische Hulpverlening kregen voorheen weinig kennis overgedragen over deze specifieke doelgroep, en over communicatie(ondersteuning) in het algemeen. Via presentaties, bijeenkomsten en cursussen wordt deze kennis en kunde op peil gebracht. Dat is hard nodig want in de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat wanneer jongeren eenmaal een hulpmiddel toegewezen hebben gekregen, zij nauwelijks worden getraind in het gebruik ervan, laat staan dat wordt geëvalueerd of het hulpmiddel wel doet wat het zou moeten doen.

Boek
Tijdens het symposium wordt ook het boek ‘Praten kan ik niet …, maar communiceren wil ik wel’, wat naar aanleiding van het project is geschreven, gepresenteerd.

Vorig artikel#Luchtalarm in Sittard en Geleen vanwege grote brand #Chemelot
Volgend artikelKinderen ontbijten steeds vaker
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.