Congres voor apotheekhoudenden zeer succesvol

Een boeiend, afwisselend en een helemaal vol congres Zorg op Orde voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken in de Domus Medica. Deze conclusie kon donderdag 1 oktober aan het eind van de dag getrokken worden Apotheekhoudende huisartsen en assistenten uit het hele land hebben nieuwe kennis opgedaan, kunnen netwerken en ervaringen uitgewisseld. De reacties waren dan ook bijzonder positief.

Voorzitter van de Apotheekhoudende Afdeling Maarten Vermeulen opende de bijeenkomst en stond ondermeer stil bij de toenemende druk op apotheekhoudend huisartsen praktijken, vanuit regelgeving, verzekeraars en patiënten. Vermeulen schetste de inzet van de afdeling om de situatie werkbaar te houden en tegelijkertijd de apotheekhoudende praktijk ook in de gewenste ontwikkelingen mee te laten gaan.

Ella Kalsbeek, voorzitter LHV, haakte daarop in met een update rondom het “roer moet om”, want naast apotheekhoudend zijn het gewoon huisartsenpraktijken. Zij verwacht op korte termijn resultaten op verschillende terreinen te kunnen boeken. Daarnaast sprak ze de wens uit om ook nog meer de krachten te bundelen met het apotheekhoudende bestuur.

Na de centrale opening volgden een aantal workshoprondes. De workshops raakten hele actuele en inhoudelijke thema’s zoals het terhandstellingsgesprek, medisch farmaceutische beslisregels, medicatie-overdracht, privacy aan de balie, declaratieverkeer en interacties bij de oncologische patiënt. De deelnemers kunnen met de nieuwste kennis en kunde direct aan de slag in de dagelijkse praktijk.

De belangstelling voor het congres was dit jaar groter dan we qua ruimte aan konden. We zullen daarom enkele congresonderwerpen als losse workshops gaan aanbieden op een aantal plekken in het land.
Concrete data en locaties volgen zo snel mogelijk. Houd hiervoor de nieuwsbrief en de site in de gaten.

Bron: LHV