Staatssecretaris wil 65 van 90 schadelijkste exoten ongemoeid laten

Array

Staatssecretaris Martijn van Dam (Natuur) wil alleen de 37 uitheemse planten en dieren aanpakken die volgens de Europese Commissie van belang zijn voor de bescherming van de natuur in Europa. Daarmee negeert hij het advies van een door het ministerie ingesteld expertpanel om daarnaast nog 65 schadelijke soorten nationaal gecoördineerd aan te pakken, vanwege het gevaar dat die opleveren voor de natuur in Nederland. Dit bleek tijdens een door het ministerie georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst over de Europese exotenverordening.

Deze zomer stelde een expertpanel in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een lijst vast van 90 uitheemse planten en dieren die in Nederland de grootste risico’s opleveren voor de biodiversiteit. Volgens de experts dienden de exoten uit deze ‘Top 90’ nationaal gecoördineerd te worden aangepakt. De aanpak kan variëren van het verbieden van import, handel en bezit tot beheersing dan wel uitroeiing van gevestigde populaties.

Ook deze zomer stelde de Europese Commissie een conceptlijst van 37 invasieve exoten vast die in de hele Unie moeten worden aangepakt. Dit ter uitvoering van de Europese Verordening over invasieve exoten die begin dit jaar in werking is getreden. Van die lijst staan 25 soorten in de Nederlandse ‘Top 90’.

Invasieve exoten die volgens Expertpanel in aanmerking komen voor nationaal gecoördineerde aanpak in Nederland

Invasieve exoten die volgens Expertpanel in aanmerking komen voor nationaal gecoördineerde aanpak in Nederland

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform Stop invasieve exoten: “Er is vanuit natuur- en dierenwelzijnsorganisaties veel kritiek gekomen op het feit dat de Europese lijst zo kort was. De verordening biedt echter aan lidstaten de ruimte om aanvullend op de Europese lijst een nationale lijst op te stellen van soorten die op hun grondgebied een probleem vormen. De verbazing was dan ook groot dat vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken tijdens de voorlichtingsbijeenkomst vertelden dat de Staatssecretaris geen gebruik zou maken van die mogelijkheid. Als reden werd aangevoerd dat Nederland in principe nooit meer doet dan vanuit Brussel wordt voorgeschreven, en dat de provincies verantwoordelijk zijn voor de aanpak.”

Reinhold: “Dit betekent dat de Staatssecretaris 65 van de 90 meest riskante invasieve exoten ongemoeid zal laten. Voor een deel betreft het exoten die nu al veel voorkomen en schade veroorzaken, zoals zonnebaars, nijlgans, halsbandparkiet, muskusrat, ambrosia, Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, watercrassula en de hooikoortsplant ambrosia. Daar is nationale coördinatie essentieel om ervoor te zorgen dat deze zich niet verder verspreiden. Er staan ook soorten in de Top 90 die nu nog niet of nauwelijks hier voorkomen, zoals diverse soorten rattenslangen, de klauwkikker, de Nieuw-Zeelandse platworm, de Chinese modderkruiper, de monniksparkiet, het gestreept stinkdier, de indigostruik, en de trosbosbes. Voor deze soorten is het instellen van import- en bezitsverboden essentieel om verdere introductie te voorkomen. De bevoegdheid hiervoor ligt bij de Staatssecretaris, niet bij de provincies. “

“Het ongemoeid laten van die 65 schadelijke exoten zal niet alleen leiden tot grote negatieve effecten op de inheemse flora en fauna, maar ook tot aanzienlijke economische schade. De Japanse duizendknoop, die zelfs door asfalt en funderingen heen groeit en slechts tegen zeer hoge kosten verwijderd kan worden, is hier een voorbeeld van. Het is teleurstellend om te moeten constateren dat de Staatsecretaris daar kennelijk geen oog voor heeft,” aldus Reinhold.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen