Wijkverpleegkundige ontmoet kwetsbare oudere in ziekenhuis

0
1253

IJsselland en thuiszorg openen brug tussen ziekenhuis en thuis
Na een ziekenhuisopname kan de overgang naar huis voor een patiënt een enorme stap zijn. Daarom ontmoeten kwetsbare ouderen met ingang van 16 november de wijkverpleegkundige die hen thuis gaat begeleiden al tijdens de opname in het IJsselland Ziekenhuis.

Thuiszorgorganisaties Laurens, Aafje, De Zellingen, Lelie zorggroep, Humanitas en Vierstroom Zorg Thuis en het IJsselland Ziekenhuis hebben samen een regionale ‘Zorgbrug’ gebouwd. De brug zorgt voor begeleiding van ziekenhuis naar huis voor patiënten die ouder dan 70 jaar èn kwetsbaar zijn. Het belangrijkste doel is achteruitgang in het dagelijks leven na de ziekenhuisopname te voorkomen.

Eerder heeft een driejarige pilot van dit project ‘Transmurale Zorgbrug’ in de Amsterdamse regio gedraaid. Uit de proef bleek dat ouderen minder last hebben van complicaties, dat bij terugkeer thuis minder achteruitgang had plaatsgevonden en dat er betere aandacht voor medicatie is. Samen met alle grote thuiszorgorganisaties, huisartsen en welzijnsorganisaties introduceert het IJsselland als eerste ziekenhuis de zorgbrug in de regio Rijnmond.

Hoe werkt de zorgbrug?
Bij een (spoed)opname in het IJsselland Ziekenhuis vindt bij iemand die 70 jaar of ouder is een specifieke screening plaats om vast te stellen hoe kwetsbaar hij/zij is. Wanneer duidelijk is dat een patiënt kwetsbaar is wordt het geriatrieteam ingeschakeld. Het specialisme geriatrie richt zich op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijk. De geriater zorgt ervoor dat goede behandeling en begeleiding tijdens de opname in het ziekenhuis worden ingezet.

Wanneer de ontslagdatum in zicht is, benadert het ziekenhuis de thuiszorg. Eerst bezoekt de wijkverpleegkundige de kwetsbare oudere in het IJsselland Ziekenhuis. Daarna vindt het eerste bezoek thuis binnen 48 uur na ontslag uit het ziekenhuis plaats.

Bij het volgende bezoek thuis na twee weken kijkt de wijkverpleegkundige naar wat verder nodig is. De familie (mantelzorg) wordt altijd betrokken en de huisarts wordt natuurlijk op de hoogte gehouden. Zo nodig wordt ook andere hulp, zoals ondersteuning door een welzijnsorganisatie, ingezet.

Johan Dubbeldam, ketencoördinator Laurens, vindt dat de nieuwe werkwijze voor veel verbeteringen en voordelen zorgt. “De wijkverpleegkundige bespreekt de overdrachten met de verpleegkundige in het ziekenhuis in het bijzijn van de patiënt, dit is een unieke kennismaking. Naast verpleegkundige zaken wordt binnen de Transmurale Zorgbrug ook gekeken naar het welzijn van de patiënt en naasten. Ik ben blij met dit initiatief vanuit het IJsselland Ziekenhuis. In mijn ogen is dit ziekenhuis één van de koplopers op het gebied van ketenafspraken en ketenzorg”.

Zorgbrug op 16 november in werking
Op 16 november bezocht de eerste wijkverpleegkundige de eerste patiënt in het IJsselland Ziekenhuis die deze zorg volgens de Zorgbrug gaat ontvangen.
De wijkverpleegkundige werd warm op de verpleegafdeling onthaald met bloemen van bestuursvoorzitter Peter Draaisma van het IJsselland Ziekenhuis, en bestuurder Teuni van Wijngaarden-van Dieren van De Zellingen. Vervolgens vond de kennismaking en overdracht plaats aan het bed van dhr. Block in het bijzijn van zijn echtgenote. Woensdag zal de wijkverpleegkundige dhr. Block naar verwachting thuis bezoeken.

De zorg voor (kwetsbare) ouderen is een speciaal aandachtsgebied van het IJsselland Ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis.

Bron: IJsselland Ziekenhuis