Overzicht opleidingen DA, POH-S en POH-GGZ

0
2892

eindrapportssfhIn opdracht van SSFH heeft Stichting KOH een onderzoek uitgevoerd naar de opleidingen tot doktersassistent (DA), praktijkondersteuner huisartsenzorg somatiek (POH-S) en de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). In het rapport geeft Stichting KOH een overzicht aan van alle opleidingen tot DA, POH-S en POH-GGZ. Naast het actuele overzicht, dat een momentopname is, doet Stichting KOH aanbevelingen voor de SSFH, bijvoorbeeld over de toekomst van de POH-S.

Het Bestuur van SSFH heeft het rapport op 4 november 2015 in ontvangst genomen. Het Bestuur SSFH buigt zich over de aanbevelingen die in de rapportage staan. SSFH organiseert begin 2016 een bijeenkomst met alle stakeholders over de toekomst van de POH-S in relatie tot de praktijkverpleegkundige in de huisartsenzorg.

Eindrapport Verkenning van het opleidingsaanbod voor de POH-S, POH-GGZ en doktersassistent >