Onderzoek naar multiresistente bacterie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is afgelopen week bij acht patiënten op de verpleegafdelingen Chirurgie (A7 Noord en Zuid) een multiresistente variant van de bacterie Klebsiella pneumoniae aangetroffen. Deze bacterie is niet gevoelig voor de meeste antibiotica. Het ziekenhuis heeft direct de gebruikelijke maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Om geen enkel risico te lopen op verspreiding van de bacterie in het ziekenhuis, is besloten om deze week alle opgenomen en dialysepatiënten te onderzoeken.

Een aantal patiënten waarbij de bacterie is aangetroffen is weer naar huis. Voor de verpleegafdelingen Chirurgie gold een opnamestop. Eén van de twee afdelingen Chirurgie (A7 Noord) is inmiddels gedesinfecteerd en weer vrijgegeven voor de opname van nieuwe patiënten. De Inspectie voor de Volksgezondheid en de GGD zijn op de hoogte gebracht van de situatie.
De bacterie is op zich ongevaarlijk en mensen buiten het ziekenhuis kunnen drager zijn zonder er last van te hebben. Bij verzwakte mensen kan de bacterie infecties veroorzaken. In Nederland komt de multiresistente Klebsiella pneumoniae weinig voor.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving waarin continu wordt gestreefd naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden en zo’n 4000 medewerkers. De 260 medisch specialisten binnen het JBZ zijn georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg.
Bron: Jeroen Bosch Ziekenhuis