St. Anna Ziekenhuis heeft groot deel contracten zorgverzekeraars rond

Het St. Anna Ziekenhuis heeft zo goed als alle contracten rond met de zorgverzekeraars. Er zijn inmiddels contracten afgesloten met Zilveren Kruis Achmea, CZ, Delta Lloyd, OHRA, Coöperatie VGZ en Menzis. Deze contracten zijn goed voor zo’n 95% van de verzekerden uit het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Voor de zorgverzekeringen van DSW, ASR en MultiZorg (ONVZ, Eno en Zorg en Zekerheid) zijn de onderhandelingen nog niet afgerond. Via de website www.st-anna.nl vindt u de meest actuele stand van zaken omtrent de contractering.

Het ontbreken van een overeenkomst tussen een ziekenhuis en een verzekeraar kan betekenen dat een patiënt moet bijbetalen voor een behandeling. Daarom streeft het St. Anna Ziekenhuis er naar om met alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten. Overigens komt het eigen risico altijd voor eigen rekening van de patiënt.

Via de website van het St. Anna Ziekenhuis is de meest actuele informatie rond de zorgcontracten 2016 te vinden (www.st-anna.nl/contracten-zorgverzekeraars).

Bron: St. Anna Ziekenhuis