Volgende stap in onderzoek naar ziekte van Lyme

0
1146

Het actieplan Lyme is een volgende stap in het realiseren van verbetering van diagnose, behandeling en preventie van Lymeziekte in praktijk en beleid. Het actieplan is het resultaat van de invitational conference op 12 november. Het bevat onderzoeksvragen en andere activiteiten en is hiermee breder dan alleen een onderzoekagenda.

Op basis van het succesvolle burgerinitiatief van de Lymepatiënten in 2010 heeft VWS aan ZonMw gevraagd een onderzoeksagenda op te stellen. ZonMw hield een interviewronde met professionals en patiënten (2014-2015) en stelde een discussiestuk op (oktober 2015). In samenspraak met de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) en Stichting Tekenbeetziekten (STZ) organiseerde ZonMw op 12 november 2015 een invitational conference.

Duurzame basis
Tijdens deze bijeenkomst hebben ervaringsdeskundigen, onderzoekers, beleidsmakers en zorgprofessionals (waaronder artsen uit zowel reguliere als alternatieve praktijken) met elkaar onderzoeksvragen en andere activiteiten geordend. Ook hebben zij deze geprioriteerd. Deze onderzoeksvragen en andere activiteiten zijn vastgelegd in een conceptactieplan. Dit plan bevat ook acties voor een goede kennis- en onderzoeksinfrastructuur. Het plan moet een duurzame basis zijn voor onderzoek en activiteiten voor Lyme op korte en lange termijn.
Vraagstukken en oplossingsrichtingen

De onderzoeksvragen en andere activiteiten zijn geordend op 4 hoofdonderwerpen:

basale kennis, relevant voor ieder vraagstuk
diagnostiek
behandeling
preventie

Ook staan er acties in voor een goede kennis- en onderzoeksinfrastructuur. Bij de deelnemers van de invitational conference ligt nu het conceptactieplan voor ter commentaar. Ook worden de onderzoeksvragen en andere activiteiten gekoppeld aan actiehouders. Het is de bedoeling dat over het definitieve actieplan een grote mate van consensus wordt bereikt onder professionals en patiënten. Het plan moet een duurzame basis zijn voor onderzoek en activiteiten voor Lymeziekte op de korte en lange termijn.

Meer kennis nodig
De activiteiten op het gebied van Lymeziekte hebben tot doel dat meer kennis beschikbaar komt over Lymeziekte. Hierdoor kan preventie, diagnose en behandeling van Lymeziekte verbeteren. En kan gezondheidsschade door een Borrelia-infectie worden voorkomen en de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren.

Centraal staat de patiënt met Lymeziekte en de vragen die er liggen op het gebied van herkenning van Lymeziekte, diagnose en behandeling. Daarnaast is er aandacht voor preventie van de ziekte van Lyme.

Bron: ZonMW