Stichting VU-VUmc gesplitst

Op 1 januari 2016 is de Stichting VU-VUmc gesplitst. De Vrije Universiteit Amsterdam en VU medisch centrum, tot dit moment verbonden in deze gezamenlijke stichting, zijn nu ondergebracht in de Stichting VU respectievelijk de Stichting VUmc. Deze juridische splitsing is een historisch moment in het licht van de jarenlange verbondenheid van VU en VUmc.

De splitsing biedt VU en VUmc meer strategische flexibiliteit, zodat verregaande samenwerkingen met andere partijen eenvoudiger kunnen worden aangegaan. De splitsing leidt ook tot verbetering van de governance, omdat VU en VUmc beide een eigen Raad van Toezicht krijgen. De besturen van VU en VUmc zijn ervan overtuigd dat dit tot beter toezicht en beter presterende instellingen leidt.

De splitsing heeft geen gevolgen voor de samenwerking tussen VU en VUmc. Op het gebied van kwalitatief hoogstaand onderzoek en onderwijs worden bestaande samenwerkingen gecontinueerd en ook in de toekomst zullen VU en VUmc elkaar blijven opzoeken, mede gestimuleerd door de gezamenlijke campus aan de Zuidas.

Bron: VU