Patiënten en zorgverleners stimuleren zelfmanagement na hartinfarct

0
1020

De Hart&Vaatgroep, Isala Hartcentrum in Zwolle en de Noordwest Ziekenhuisgroep starten het project ‘Zelfmanagement in het hart van het zorgproces’. Met dit project willen zij een actieve inbreng van patiënten stimuleren bij de zorg en revalidatie na een hartinfarct.

Een hartinfarct is een levensbedreigende gebeurtenis. Lichamelijk, psychisch en sociaal  heeft dit impact op de patiënt en zijn naasten.

Voor de patiënt betekent dit verwerking, het leren omgaan met eventuele beperkingen en het voorkomen van nieuwe hart- en vaatziekten. De ziekte moet een plek in het leven krijgen van die patiënt. En daarvoor kun je het beste zoveel als mogelijk het heft in eigen hand nemen. Dat is zelfmanagement. Daardoor kunnen patiënten ook zelf keuzes maken en zijn ze niet bij alles afhankelijk van zorgverleners.

Actief betrokken
Uit onderzoek van de NPCF (Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie) blijkt dat patiënten actief betrokken willen zijn bij hun behandeling. Ze vinden het belangrijk dat artsen goed luisteren en meer ruimte geven voor vragen en overleg. Patiënten geven aan dat hun behandeling dan betere resultaten geeft en dat de kwaliteit van hun leven erdoor verbetert.

Tijdens het project wordt gekeken hoe de patiënt de zorg en revalidatie na het hartinfarct ervaart: wat helpt en waar is verbetering mogelijk in het proces van opname tot overdracht naar de eerste lijn. Ook de zorgverleners delen hun ervaringen, inzichten en ideeën. De inbreng van zowel patiënten als zorgprofessionals vormt de basis voor verbeteringen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het vernieuwen van voorlichting(smateriaal), consultvoorbereiding door de patiënt, het stellen van doelen door de patiënt, scholing van zorgverleners, aanpassingen in de overdracht etc. Geëvalueerd wordt of de veranderingen uiteindelijk ook leiden tot meer zelfmanagement.

Blauwdruk
Het project ‘Zelfmanagement in het hart van het zorgproces’ bouwt voort op de in 2014 uitgebrachte blauwdruk van het post-infarcttraject van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC Connect). Isala Hartcentrum en de Noordwest Ziekenhuisgroep werken volgens deze blauwdruk.

Het project duurt tot mei 2018 en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Achmea Gezondheidszorg (Zilveren Kruis) en de Hartstichting.

De Hart&Vaatgroep
De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich zowel landelijk als regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijlmanagement.