Decanen tekenen samenwerkingsovereenkomst master Farmacie

Het LUMC en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (W&N) van de Universiteit Leiden hebben de ambitie om vanaf september 2016 samen een master Farmacie te starten. Op woensdag 6 januari tekenden de decanen Pancras Hogendoorn (LUMC) en Geert de Snoo (W&N) een overeenkomst die deze samenwerking bekrachtigt. Decanen Pancras Hogendoorn en Geert de Snoo ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst.

De nieuwe studie combineert de sterk wetenschappelijke basis van de bestaande bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) met de patiëntgerichte elementen van de master Geneeskunde. De Leidse master Farmacie onderscheidt zich door een sterke focus te leggen op de patiënt en de samenwerking met andere zorgverleners, met als doel patiëntgerichte apothekers op te leiden.

Het onderwijs vindt niet alleen plaats in de apotheek, maar studenten volgen vanaf het begin van de studie ook co-schappen (klinische stages) die op geneesmiddelengebruik en voorschrijven gericht zijn. Daarnaast kijken zij ook mee met huisartsen. ‘Farmaceutische patiëntenzorg kan niet zonder wetenschappelijk onderzoek. In deze opleiding tot apotheker komt het beste van twee werelden samen. We leiden geneesmiddelenexperts op die ook bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkelingen. Deze vertalen zij vervolgens naar de patiënt en zorgverlener,’ aldus dr. Mieke Mulder, opleidingsdirecteur van de master Farmacie.

Waarom dit patiëntgerichte profiel?
Door vooruitgang in de geneeskunde en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, leven patiënten steeds langer. Een groot gedeelte van de patiëntpopulatie in een universitair medisch centrum (UMC) heeft vaak complexe aandoeningen of meerdere aandoeningen tegelijk. Hierdoor gebruiken mensen een groter deel van hun leven combinaties van geneesmiddelen, die door verschillende behandelaars worden voorgeschreven. Daarnaast komen er meer innovatieve geneesmiddelen, zoals biologicals en gentherapeutische geneesmiddelen. Mulder: ‘Deze ontwikkelingen vragen om apothekers met een multidisciplinaire benadering. Apothekers die niet alleen kijken naar de chemie van geneesmiddelen, maar die alle omstandigheden overzien en uitgaan van de patiënt.’ De Master Farmacie, die deze apothekers opleidt, start naar verwachting in september 2016 aan de Universiteit Leiden.

Ontwikkeling
In juli 2015 keurde de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker de aanvraag voor de nieuwe masteropleiding Farmacie goed. LUMC en de faculteit W&N werken momenteel hard om de aftrap in september 2016 plaats te laten vinden. Om daadwerkelijk met de opleiding te kunnen starten moet het opleidingsplan positief beoordeeld worden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Op 1 maart vindt een visitatie plaats. Naar verwachting komt de uitslag hiervan in april.

Aanmelden
Studenten met het de bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen, met de afstudeerrichting Farmacie aan de Universiteit Leiden en Nederlandstalige studenten met een bachelor Farmacie van de Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen of de Katholieke Universiteit Leuven kunnen zich aanmelden voor het jaar 2016-2017.

Studenten die interesse hebben voor het volgen van deze opleiding, kunnen een e-mail sturen aan de opleidingsdirecteur, mevrouw W.M.C. Mulder, [email protected] Inschrijven kan wanneer de opleiding is goedgekeurd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) (april 2016).

Bron: LUMC

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen