LUMC en apotheken intensiveren samenwerking

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), avond- en nachtapotheek de Nachtwacht en de Poli Apotheek gaan nog nauwer samenwerken. Samen wordt gekeken hoe de farmaceutische zorg voor alle acute patiënten in de Leidse regio in de toekomst geregeld kan worden. De intensivering van de samenwerking levert een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de acute zorg in de regio. Daarnaast is deze nauwere samenwerking een belangrijke aanvulling op de afspraken die het LUMC vorig jaar al heeft gemaakt met de huisartsen uit de regio.

De Nachtwacht BV
Apotheek de Nachtwacht is al in het LUMC aanwezig en is geopend op de uren dat de reguliere (stads)apotheken gesloten zijn. Patiënten uit de regio die acuut medicijnen nodig hebben, kunnen daardoor op ieder tijdstip in het LUMC terecht.

Dankzij de nauwere samenwerking met het LUMC kan de acute zorg voor patiënten zowel op de korte als de lange termijn nog verder worden verbeterd. Onder meer Henk Gerla, lid van de Raad van Bestuur van het LUMC, en Elise Smakman-Nossbaum, voorzitter van het bestuur van de Nachtwacht, tekenden woensdag 6 januari een intentieverklaring om de nauwere samenwerking te bekrachtigen. Gerla: “Uiteindelijk hebben alle inwoners van Leiden hier profijt van. Dat zullen ze snel merken.”

De Poli Apotheek BV
Ook de Poli Apotheek is al in het LUMC aanwezig en is geopend van maandag tot en met zaterdag. Deze apotheek is 6 jaar geleden opgezet in samenwerking met de regionale apothekers, met als doel patiënten van het LUMC te voorzien in hun geneesmiddelen bij ontslag uit het ziekenhuis en na bezoek aan de poli. De Poli Apotheek zorgt verder voor een goede medicatieoverdracht naar de eigen apotheek thuis en verzorgt de vestrekking van, en informatievoorziening rondom, specialistische medicatie zoals oncolytica. Zorg dragen voor een goede spoedpost binnen het LUMC vormt een goede aanvulling op deze reeds bestaande activiteiten in de Poli Apotheek.

Spoedpost
De intensivering van de samenwerking met de apotheken sluit aan op de afspraken die vorig jaar met de huisartsen zijn gemaakt over de nieuw te bouwen spoedpost van het LUMC. De huisartsenpost, de spoedeisende hulp, de dienstapotheek en de poliklinische apotheek moeten bij de nieuwe spoedpost op één locatie komen. Zo kan er optimaal worden samengewerkt en kunnen acute patiënten nog beter en sneller geholpen worden. Om tot de nieuwe situatie te komen, is eerst nog wel een belangrijke verbouwing van de huidige Spoedeisende hulplocatie van het LUMC noodzakelijk.

Fotobijschrift: Ondertekening-intentieverklaring-apotheken
Bron: LUMC

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen