Toezicht vanuit gezond vertrouwen

0
759

Vandaag biedt minister Schippers van VWS het Werkplan 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna inspectie) aan de Tweede Kamer aan. Het werkplan beschrijft de activiteiten die de inspectie voor dit jaar gepland heeft, alsook de risicothema’s waar de inspectie de meeste aandacht en capaciteit aan besteedt. 2016 is het eerste jaar waarin de inspectie invulling geeft aan ‘Gezond vertrouwen’ het Meerjarenbeleidsplan van de inspectie voor de jaren 2016-2019.

Continu verbeteren
De inspectie vindt het belangrijk dat een zorginstelling investeert in continue verbetering van de zorgverlening en actief leert van incidenten. Zij vertrouwt er op dat de meeste instellingen gemotiveerd zijn om de best mogelijke zorg te leveren. De inspectie biedt zorgverleners op basis van de resultaten van inspectieonderzoek ruimte om aan te tonen dat zij kunnen leren van incidenten en zichzelf voortdurend verbeteren. Als de kwaliteit en de veiligheid van de zorg niet gewaarborgd zijn en de zorgverlener slaagt er niet in dat te verbeteren, dan grijpt de inspectie in. De inspectie houdt de balans tussen stimuleren van zorgverleners om zorg te verbeteren en het nemen van maatregelen goed in de gaten. Per situatie past de inspectie de meest effectieve maatregel toe.

Door de ogen van de burger
Het belang van de patiënt/cliënt en zijn naasten staat meer dan ooit op de voorgrond. De inspectie kijkt in haar toezicht meer dan voorheen naar de communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager, en of de geboden zorg wel aansluit op de leefwereld en het perspectief van de betrokken patiënt. Daarbij kijkt de inspectie ook naar de samenwerking en de overdracht tussen de diverse zorgverleners die bij de zorg betrokken zijn.

Ook in het toezicht zelf krijgt de patiënt een grotere rol: met ingang van 2016 zal de inspectie starten met het inzetten van patiënten, familie en mantelzorger als ervaringsdeskundigen bij inspectiebezoeken. De ervaringen van de patiënt zijn van groot belang bij het oordeel van de inspectie. Zo gebruikt de inspectie een methode waar de inspecteur tijdens een bezoek de patiënt observeert en/of worden er gesprekken met mantelzorgers of clientenraden gevoerd. De inspectie volgt ook in de (sociale) media welke ervaring/verwachting de burger heeft ten aanzien van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Daarnaast communiceert de inspectie open, toegankelijk en begrijpelijk met de Nederlandse burger.

De vijf prioriteiten van 2016
De inspectie selecteert de belangrijke risico’s van kwaliteit en veiligheid van de zorg en richt daar met name haar toezicht op. In 2016 gaat het om: effecten van de veranderingen in de zorg, bestuurlijke verantwoordelijkheid (governance), medicatieveiligheid, verpleegzorg en disfunctionerende beroepsbeoefenaren.

BRONIGZ
Vorig artikelAl een maand minder transplantaties door conflict chirurgen LUMC
Volgend artikelKOP-festival: 30 januari 2016
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.