De kwaliteit van Veilig Thuis door de Inspecties onderzocht

Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot ‘Veilig Thuis’, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In Nederland zijn inmiddels 26 organisaties van Veilig Thuis. De inspecties voeren in 2015 en 2016 stapsgewijs toezicht uit bij alle organisaties en zullen hierbij verschillende aspecten belichten.

Veilig Thuis Zeeland
In december 2015 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg de kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland. Veilig Thuis Zeeland voldoet aan 16 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader.
Lees het volledige bericht op de website van de Inspectie Jeugdzorg.

Rotterdam Rijnmond
In november 2015 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg de kwaliteit van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond voldoet aan 18 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader.
Lees het volledige bericht op de website van de Inspectie Jeugdzorg.

Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland
In november 2015 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg de kwaliteit van Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland. Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland voldoet aan 17 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader.
Lees het volledige bericht op de website van de Inspectie Jeugdzorg.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland
In november 2015 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg de kwaliteit van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland voldoet aan 20 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader.
Lees het volledige bericht op de website van de Inspectie Jeugdzorg.