Zelfscore-app laat zien waar cliënt staat in behandeling

Psychische risicotaxatie-app in gebruik
De Woenselse Poort en de Pompestichting introduceren op het Forensisch Festival een app die een grote stap voorwaarts zet op het gebied van zelfreflectie, zodat cliënten meer regie kunnen nemen in de eigen behandeling. De zelfscore-app is gebaseerd op bestaande risicotaxatie-instrumenten. Cliënten kunnen zichzelf in beeld brengen, ‘scoren’ en met het team rond de tafel gaan om te praten over gezamenlijke behandeldoelen.

Ervaringsdeskundigen geven aan dat de app aanzet tot nadenken over jezelf en uitnodigt om vragen te stellen aan het behandelteam. Het is een uitstekend instrument om te gebruiken bij bestaande behandelingsmethoden in de forensische psychiatrie.

Het ‘plaatje’ zet aan tot een praatje
Deze app triggert cliënten om constructief na te denken over het eigen functioneren. Wat te doen om de regie over het eigen leven weer zoveel mogelijk terug te nemen. In begrijpelijke taal wordt uitleg gegeven over de verschillende beschermende- en risicofactoren die van belang zijn voor terugkeer in de maatschappij en eventueel volledig ontslag uit de forensische psychiatrie. Cliënten worden uitgedaagd om letterlijk een ‘plaatje’ van de eigen situatie te maken, ter voorbereiding op de behandelgesprekken. Het ‘plaatje’ wordt gebruikt om het gesprek tussen behandelaar en cliënt directer en efficiënter te maken.

Overeenkomsten en verschillen in waarneming komen echt ‘in beeld’ en de behandeldoelen worden zo sneller helder. Daarnaast kan de cliënt aangeven of hij/zij zelf (meer) regie wenst, steun van het team wil hebben of juist wil dat het team de regie volledig in handen neemt. Als de app voor iedere behandelevaluatie gebruikt wordt, kunnen cliënten hun eigen ontwikkeling volgen door het meest recente plaatje te vergelijken met het voorgaande plaatje. Waarin zit het verschil? Hoe komt dat? Zo wordt de verandering in tijd ‘zichtbaar’ voor zowel de cliënt als het behandelteam. Kortom het ‘plaatje’ zet aan tot een praatje!

Interessant voor de cliënt zijn omgeving
Familieleden en anderen uit de directe omgeving van de cliënt kunnen de app ook gebruiken. Door hun naaste te ‘scoren’ krijgen ze zicht op zaken die in de behandeling een rol spelen en die belangrijk zijn voor de cliënt om terug te kunnen keren in de maatschappij. Het plaatje van een naaste kan ook bijdragen aan inhoudelijke gesprekken in het behandeltraject.

Brede toepassingsmogelijkheden
De zelfscore-app is een gezamenlijk project van De Woenselse Poort en de Pompestichting. Dit project wordt gefinancierd vanuit een subsidie van het fonds Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). De technische ontwikkeling werd gedaan door BPI Services. De app is breed inzetbaar, omdat alle klinieken in Nederland werken met de HKT-R of met de HCR-V3 waarop de app is geïnspireerd. Tijdens het bouwen van de app is er al gedacht aan doorontwikkelen. Hierbij wordt gedacht aan meer doorklikmogelijkheden, psycho-educatie, het geven van informatie en voorlichting over de psychiatrische diagnose en aan het toevoegen van beeldmateriaal voor minder begaafden.

Forensisch festival
GGzE en de Pompekliniek geven op 26 januari op het Forensisch Festival een workshop over de risicotaxatie-app. Kijk voor meer info op www.festivalforensischezorg.nl/.

Bron: GGzE

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen