Ervaringsdeskundige wordt eindelijk een beroep

0
1999

“Ik leer voor ervaringsdeskundige” Ervaringsdeskundige wordt eindelijk een beroep
“Van ervaringen kun je leren”, een veel gehoorde uitspraak in Nederland. Maar wat doe je met die ervaringen en laat je anderen meegenieten van hetgeen jij hebt geleerd? Markieza en Herstelgroep Nederland zijn van mening dat ervaringen structureler en beter verankerd gebruikt kunnen worden in de zorg en het gemeentelijk sociaal domein. Daarom moet ervaringsdeskun- digheid een e?cht beroep worden en herstelondersteuning de deskundigheid . Om dat te kunnen bereiken slaan deze organisaties de handen in een.

Markieza en Herstelgroep Nederland willen beiden een belangrijke bijdrage leveren aan de participatiemaatschappij door de rol van de ervaringsdeskundige te vergroten. Ondersteund door een samenwerkingsovereenkomst bundelen ze alle aanwezige kennis op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingsproblematiek e?n het opleiden van ervaringsdeskundigen tot hulpverleners met een streepje voor.

Maar, alleen met een samenwerkingsovereenkomst zijn ze er niet. Ze hebben zich voor 2016 daarom ook al concrete doelen gesteld. Zo wordt het komende jaar wordt onder andere een accreditatie ont- wikkelen waarmee de kwaliteit van de opleiding tot ervaringsdeskundigheid aangetoond kan worden. Daarnaast worden de mogelijkheid verkend voor wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van betreffende opleidingen. Ook gaan ze met de zorgverzekeraars om tafel over het belang van herstel ondersteunende zorg en de financieringsmogelijkheden daarvan. Maar ook zelf herstelpraktijken in- richten binnen de WMO

Dit alles biedt de mogelijkheid om ervaringsdeskundigheid eindelijk ook daadwerkelijk als beroep te bestempelen.