CBS: Meer dan 1 miljoen Nederlanders had depressie

Acht procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf in 2014 zelf aan een depressie te hebben of in het afgelopen jaar te hebben gehad. Dat komt overeen met ruim 1 miljoen mensen. Vrouwen gaven vaker aan een depressie te hebben dan mannen: 9 procent van de vrouwen tegenover 6 procent van de mannen.

Meeste depressies op middelbare leeftijd
Depressies lijken het vaakst voor te komen op middelbare leeftijd. Een op de tien 40- tot 50-jarigen geeft aan het afgelopen jaar depressief te zijn geweest. Na de ‘midlife’ periode geeft men minder vaak aan een depressie te hebben of te hebben gehad. Van de 65-plussers bijvoorbeeld gaf 6 procent aan het afgelopen jaar een depressie te hebben gehad. Kinderen van 12 tot 16 jaar zeggen niet vaak depressief te zijn: minder dan 1 procent van de jongeren binnen deze leeftijdsgroep kreeg ermee te maken.

Vrouwen en ouderen vaker aan de antidepressiva
Gemiddeld over alle leeftijden kregen vrouwen in 2013 bijna tweemaal zo vaak antidepressiva verstrekt als mannen: bijna 8 procent tegenover 4 procent. Ook neemt het aandeel personen dat antidepressiva verstrekt krijgt toe met de leeftijd. Ook al melden ouderen (vanaf 55 jaar) minder vaak een depressie, toch wordt aan hen niet minder vaak een antidepressivum verstrekt.

Vijf keer zo vaak depressief met alleen basisonderwijs
Van de Nederlanders van 25 jaar of ouder met minimaal een HBO-master zegt 3 procent het afgelopen jaar een depressie te hebben gehad. Van de mensen met alleen basisonderwijs is dat vijf keer zo veel. Ook krijgen laagopgeleiden vaker antidepressiva voorgeschreven.

CBS publiceert vandaag ook een interactieve tool waarmee de eigen tevredenheid vergeleken kan worden met die van anderen.

Bron:
CBS: Psychische klachten bij meisjes en oudere vrouwen
Depressiviteit en antidepressiva in Nederland (PDF: 0,4 MB)
StatLine, Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken
StatLine, Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht
Turkse vrouwen en Marokkaanse mannen vaker depressieve klachten dan autochtonen