Inauguratie van Janneke Metselaar lector Zorg voor Jeugd van NHL Hogeschool

Array

Op vrijdag 29 januari wordt Janneke Metselaar benoemd tot lector Zorg voor Jeugd. Dit lectoraat van NHL Hogeschool onderzoekt effectieve werkwijzen in de zorg voor jeugd. Voorafgaand aan de inauguratie vindt een symposium plaats met sessies over belangrijke thema’s uit de jeugdhulp. Daarnaast presenteert een aantal onderzoekers van het lectoraat de eerste onderzoeksprojecten.

Het lectoraat Zorg voor Jeugd van NHL Hogeschool onderzoekt de effectiviteit van verschillende werkwijzen binnen de jeugdhulpverlening. Praktijkvraagstukken voeden het onderzoek van het lectoraat. Het optimaal benutten van kennis is een speerpunt voor het lectoraat. De focus licht hierbij op het gehele jeugddomein in Noord-Nederland, van onderwijs en preventieve zorg tot (gesloten) jeugdhulp en jeugd-GGZ.

Inaugurele rede en symposium
Tijdens de inaugurele rede gaat dr. Janneke Metselaar in op effectief werken in de zorg voor jeugd en hoe het lectoraat een bijdrage wil leveren aan de kennisontwikkeling op dit gebied. De sessies van het symposium variëren van onderwerpen als richtlijnen in de jeugdhulp tot digitale tools en de regie van zorg.

Lector Janneke Metselaar
Janneke Metselaar (1974) studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Na haar studie zette zij haar werkzaamheden voort bij het Platform Opleiding Onderwijs en Organisatie (PLATO). Zij droeg als onderzoeker en onderwijsontwikkelaar bij aan jeugd gerelateerde projecten. In 2004 deed ze bij Cardea Jeugdzorg in Leiden promotieonderzoek naar het programma Gezin Centraal. Vanaf 2008 was Metselaar als docent en onderzoeker verbonden aan de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen en aan Elker Jeugd- en Opvoedhulp in Groningen. Janneke Metselaar is sinds maart 2015 lector Zorg voor Jeugd aan NHL Hogeschool.

Samenwerking Pionn
Het lectoraat Zorg voor Jeugd werkt samen met Pionn, een onafhankelijk onderzoeksbureau met veel kennis en expertise op het gebied van jeugd. Pionn ondersteunt opdrachtgevers met het meetbaar maken van ambities, monitoren en analyseren van gegevens en implementeren van ambities. Het lectoraat en Pionn doen gezamenlijk onderzoek naar de zorg voor jeugd.

Lectoraten
Lectoraten houden zich bezig met het ontwikkelen en uitwisselen van kennis tussen het onderwijs en het beroepenveld. NHL Hogeschool onderhoudt al tientallen jaren nauwe banden met bedrijven en instellingen, binnen en buiten de regio.

Bron: NHL Hogeschool

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen