De kwaliteit van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek & Noord- en Oost Gelderlanddoor Inspecties onderzocht

0
887

In december 2015 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg de kwaliteit van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek voldoet aan 14 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader.
http://www.igz.nl/actueel/nieuws/de-kwaliteit-van-veilig-thuis-gooi-en-vechtst.aspx

In december 2015 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg de kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland. Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland voldoet aan 19 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader.
http://www.igz.nl/actueel/nieuws/de-kwaliteit-van-veilig-thuis-noord–en-oost.aspx

Inspecties onderzoeken kwaliteit Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek
In december 2015 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg de kwaliteit van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek voldoet aan 14 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader.

Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot ‘Veilig Thuis’, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In Nederland zijn inmiddels 26 organisaties van Veilig Thuis. De inspecties voeren in 2015 en 2016 stapsgewijs toezicht uit bij al deze organisaties en zullen hierbij verschillende aspecten belichten.

In december 2015 hebben de inspecties de kwaliteit onderzocht van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling onder bestuur van de gemeenten in de regio: zeven gemeenten van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden en Naarden). De organisatie is gehuisvest in Bussum.

Onderzoek
Doel van het onderzoek was het bepalen in hoeverre Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek:

  • Voldoet aan (wettelijke) randvoorwaarden;
  • Zicht houdt op de veiligheid en ervoor zorgt dat acuut onveilige situaties worden opgeheven;
  • Voorziet in de voorwaarden om een verantwoorde uitvoering van zijn taken te kunnen realiseren.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het Toetsingskader Veilig Thuis 2015.

Oordeel
De inspecties stellen dat elke vestiging van Veilig Thuis aan alle verwachtingen uit het toetsingskader moet voldoen. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek voldoet aan 14 van de 24 verwachtingen.
Zo zet Veilig Gooi en Vechtstreek gekwalificeerde professionals in en beschikt het over kwalitatief en kwantitatief voldoende materieel.
Er zijn echter ook verbeterpunten. Zo is bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek een vertrouwensarts niet 24/7 bereikbaar en houden de professionals niet altijd goed zicht op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens.

Verbeteringen en realisatie
Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek moet concrete verbetermaatregelen treffen die ertoe leiden dat voldaan wordt aan alle verwachtingen. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek dient een verbeterplan op te stellen met concrete maatregelen en termijnen. Een aantal verbetermaatregelen heeft Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek reeds gepland. De inspecties verwachten dit verbeterplan vóór 1 maart 2016. Teven verweachten de inspecties dat Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek een interne audit uitvoert, waarbij in ieder geval de door de inspecties gesignaleerde verbeterpunten worden meegenomen en hierover aan de inspecties rapporteert vóór 1 juni 2016. Daarnaast kunnen de inspecties (onverwacht) toetsen of de genoemde verbeteringen zichtbaar zijn in de praktijk.

Good practice
De inspecties hebben geconstateerd dat Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek zijn onderzochte taken op een aantal punten dusdanig weloverwogen en kwalitatief sterk uitvoert, dat zij deze werkwijzen als ‘good practices’ bestempelen: zo beschikt Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek 24/7 sinds 1 januari 2015 over één registratiesysteem waarin ook alle voormalige AMK-dossiers zijn opgenomen. Verder is op de locatie van veilig Thuis Gooi en Vechtstreek ook de afdeling inkoop en contractbeheer gevestigd. Deze wordt actief betrokken indien bestaande contracten een belemmering vormen om de best passende acute zorg in te zetten.

Inspecties onderzoeken kwaliteit Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland
In december 2015 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg de kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland. Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland voldoet aan 19 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader.
Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot ‘Veilig Thuis’, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In Nederland zijn inmiddels 26 organisaties van Veilig Thuis. De inspecties voeren in 2015 en 2016 stapsgewijs toezicht uit bij al deze organisaties en zullen hierbij verschillende aspecten belichten.

In december 2015 hebben de inspecties de kwaliteit onderzocht van Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland. Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland is een projectorganisatie met medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland, Stimenz en Moviera. De organisatie is gehuisvest in Apeldoorn en het werkgebied beslaat 22 gemeenten in de provincie Gelderland.

Onderzoek
Doel van het onderzoek was het bepalen in hoeverre Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland:

  • Voldoet aan (wettelijke) randvoorwaarden;
  • Zicht houdt op de veiligheid en ervoor zorgt dat acuut onveilige situaties worden opgeheven;
  • Voorziet in de voorwaarden om een verantwoorde uitvoering van zijn taken te kunnen realiseren.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het Toetsingskader Veilig Thuis 2015.

Oordeel
De inspecties stellen dat elke vestiging van Veilig Thuis aan alle verwachtingen uit het toetsingskader moet voldoen. Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland voldoet aan 19 van de 24 verwachtingen.
Zo zet Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland gekwalificeerde professionals in die goed zicht houden op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens en die ervoor zorgen dat acuut onveilige situaties worden opgeheven.
Er zijn echter ook verbeterpunten. Zo beschikt Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland niet over één registratiesysteem en kunnen medewerkers tijdens kantoortijden niet altijd een beroep doen op een gedragswetenschapper.

Verbeteringen en realisatie
Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland moet concrete verbetermaatregelen treffen die ertoe leiden dat voldaan wordt aan alle verwachtingen. De inspecties willen vóór 1 maart 2016 geïnformeerd worden over deze verbetermaatregelen en de termijnen waarbinnen Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland de maatregelen doorvoert. De inspecties volgen de uitvoering van de verbetermaatregelen.

Good practice
De inspecties hebben geconstateerd dat Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland zijn onderzochte taken op een aantal punten dusdanig weloverwogen en kwalitatief sterk uitvoert, dat zij deze werkwijzen als ‘good practices’ bestempelen: zo beschikt Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland 24/7 over een vertrouwensarts en is een telefonisch meldpunt opgezet voor seksuele uitbuiting en (jeugd)prostitutie. Daarnaast is in samenwerking met de dierenbescherming en de politie een signaalkaart ontwikkeld voor professionele hulpverleners om tijdens werkzaamheden alert te zijn op de welzijnssituatie van zowel mens als dier.

BRONIGZ
Vorig artikelInfectiemechanisme Chikungunyavirus opgehelderd
Volgend artikelNieuwe opsporingsmethode voor zeldzame endocriene tumoren
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.