Niek Hoek en Gerrit Zalm in Raad van Toezicht Stichting VUmc Fonds

Voormalig bestuursvoorzitter Niek Hoek van Delta Lloyd is benoemd tot voorzitter van de nieuwe Raad van Toezicht van Stichting VUmc Fonds. Als leden zijn toegetreden: Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van ABN AMRO, Simone Heidema, CEO van CPI Risk Finance Governance, en Peter Verbaas, oprichter en directeur van Charistar.
De Stichting VUmc Fonds werft financiën voor aanvullend medisch wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg, met een focus op neurologie en oncologie. Dankzij het Fonds kan VUmc bijvoorbeeld extra onderzoek doen naar betere behandelingen van Alzheimer, MS en bepaalde vormen van kinderkanker. Het VUmc Fonds is opgericht in 2000 en werft jaarlijks circa € 3 miljoen onder particulieren, bedrijven en vermogensfondsen.

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het bestuur van Stichting VUmc Fonds, functioneert als adviseur en klankbord en draagt zorg voor een goed functionerend bestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit voorzitter John de Die, bestuurder/commissaris bij verschillende bedrijven en instellingen, en Ine van Hest, voormalig directeur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Op korte termijn volgt nadere berichtgeving over de verdere versterking van het bestuur. De Stichting wordt ondersteund door het team Sponsoring & Fondsenwerving van VUmc.

Per 1 januari jl. is een nieuwe erkenningsregeling voor de hele filantropische sector in werking getreden. Deze vervangt bestaande keurmerken zoals het CBF-keurmerk en is ook van toepassing op de stichtingen die giften ontvangen ter ondersteuning van het werk van VUmc. De nieuwe regelgeving wil borgen dat goede doelen nog beter verantwoording afleggen over de doelmatige besteding van giften. Daarnaast is er aandacht voor transparantie, bijvoorbeeld over de kostenstructuur en het vermijden van belangenverstrengeling. Met de vernieuwde structuur verwacht VUmc een voortrekkersrol te spelen in de ontwikkeling naar verdere transparantie en verantwoording van de fondsenwerving.

Recente artikelen