Steffen Pauws benoemd op leerstoel Data Science, e-Health and Communication

Dr. Steffen Pauws is benoemd op de bijzondere leerstoel Data Science, eHealth and Communication bij Tilburg School of Humanities. Deze leerstoel en bijbehorend onderzoek op het gebied van effectief gebruik van data en informatie technologie in de gezondheidszorg wordt mogelijk gemaakt door Philips Research. De leerstoel valt binnen het departement Communicatie- en Informatiewetenschappen. Pauws zal nauw samenwerken met het Tilburg Center for Cognition and Communication (TICC).

Doelstelling van de leerstoel is het bestuderen van effectief gebruik van beschikbare data in de gezondheidszorg met als doel de effectiviteit van bijvoorbeeld telezorgsystemen en andere systemen die gebruik maken van data, te vergroten. Onderzoek zal zich richten op hoe zorgaanbieders deze overvloed aan data het beste kunnen gebruiken bij patiëntbeoordeling, bij therapie en mogelijke interventies. Daarnaast zal het onderzoek zich ook richten op hoe patiënten het beste gebruik kunnen maken van data en informatie om het zelf-zorgkarakter te verbeteren.

Steffen Pauws is werkzaam bij Philips Research in Eindhoven. Hij studeerde Medische Informatiekunde aan de Universiteit Leiden en is gepromoveerd aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Steffen Pauws heeft Philips Research vertegenwoordigd in diverse Europese samenwerkingsprojecten en publiceerde breed op het gebied van data science en telehealth. Daarnaast heeft hij zorg gedragen voor een uitgebreid patenten portfolio op dit terrein voor Philips.

Bron: Tilburg University