680 organisaties en meer dan 27.000 particulieren sluiten zich aan bij Manifest Vuurwerk

Op zaterdag 19 december jl. lanceerden 18 organisaties het online manifest voor een verbod op consumentenvuurwerk. Inmiddels hebben 680 organisaties en meer dan 27.000 particulieren zich bij het manifest aangesloten. Alle ondertekenende organisaties en particulieren pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk én voor het alternatief van professioneel georganiseerde vuurwerkshows.

Het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat niet in verhouding tot de ernstige en vaak blijvende letsels, de materiële en immateriële schade, de veiligheids -en handhavingsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft. Ook dit jaar hebben weer veel te veel mensen letsel opgelopen en mens, dier en milieu in extreme mate last gehad van het vuurwerk. Organisaties en particulieren kunnen zich nog steeds online via www.vuurwerkmanifest.nl voor een verbod uitspreken.

Vuurwerkmanifest
In 2014 spraken 9 organisaties zich uit voor het manifest, op 19 december jl. 18 organisaties en inmiddels hebben zich 680 organisaties – van klein tot groot – en meer dan 27.000 particulieren zich achter het manifest geschaard. Zie onderstaande voor een selectie van de deelnemende organisaties.

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
VISION 2020 Netherlands (WHO-Nederland)
de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Optometristen Vereniging Nederland
Nederlandse Vereniging van Orthoptisten
Hoornvlies Patiënten Vereniging
de Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid
Het Oogziekenhuis Rotterdam
Het Oogfonds
Meldpunt Vuurwerkoverlast
European Society of Ophthalmology
Het Oogzorgnetwerk
Oogvereniging
Koninklijke Visio
Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen
GroenLinks
Bartiméus
Partij voor de Dieren
50PLUS
Landelijke Huisartsen Vereniging
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
Stichting Hoormij
Vereniging Oog in Oog
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde
Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen
Christen Unie

Kijk voor een complete lijst op www.vuurwerkmanifest.nl (vanaf 9 februari 11.00 2016 online)

Verzoek aan Ministeries van Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu

Het dringende verzoek aan de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu is om in 2016 consumentenvuurwerk te verbieden. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen op een veilige manier genieten van de traditie van het genieten van én kijken naar vuurwerk.

Voor meer informatie: www.vuurwerkmanifest.nl