Schippers steekt ruim 1,3 miljoen in sportinnovatie

Minister Edith Schippers (Sport) heeft vandaag ruim 1,3 miljoen euro toegekend aan organisaties en bedrijven die excelleren op het gebied van sportinnovatie. Het door Schippers ingestelde Topteam Sport heeft hiervoor een strenge selectie gehouden: wie brengt de sportinnovatie in Nederland op een hoger niveau, welke innovatie levert betere prestaties op of brengt meer mensen in beweging? Vandaag kregen zeven sportinnovatiecentra, vijf projecten en tien ontwikkelaars van ideeën op het ministerie van VWS een toekenning via het Sportinnovator programma van ZonMw.

Het geld wordt ingezet als cofinanciering. Bovenop de 1,3 miljoen van Schippers dragen bedrijven, kennisinstellingen, lokale overheden en sportorganisaties in totaal 6,4 miljoen bij.

Van nanopil tot roeiboot
Innovaties die geld krijgen om zich verder te ontwikkelen zijn onder andere een nanopil die een hardloper kan inslikken om tijdens het sporten zijn temperatuur te meten en een hydrovest dat onverwachte omstandigheden voor sporters kan simuleren, maar ook een innovatieve roeiboot voor een breed publiek en een interactieve wandelstok voor ouderen.

In totaal hadden 13 centra, 41 projecten en 59 ontwikkelaars van ideeën een subsidieaanvraag ingediend.

Topteam Sport
Het Topteam Sport, onder leiding van voorzitter Harry van Dorenmalen, is door Schippers ingesteld om een Kennis- en Innovatieagenda Sport op te stellen en uit te voeren. De agenda die het team vorig jaar presenteerde moet leiden tot een samenhangend systeem om sportinnovatie te bevorderen. Dit systeem bestaat uit:

  • een netwerk van sportinnovatiecentra;
  • de sport data valley;
  • sportinnovatieprojecten en startups.

Bron: VWS