Grote invloed van buurt op leefstijl en gezondheid inwoners

0
1002

Waar je woont en hoe je je woonomgeving beleeft, heeft mogelijk invloed op overgewicht en obesitas. Onderzoek van het internationale SPOTLIGHT project laat zien dat mensen die hun buurt positiever ervaren gezonder gedrag vertonen: meer bewegen en minder ongezond eten. Hoofdonderzoeker Jeroen Lakerveld van VUmc: “Stedenbouwkundigen en beleidsmakers hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen dat buurten die ze ontwerpen een gezonde leefstijl bevorderen en tegelijkertijd beschermen tegen ongezond gedrag”. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in Obesity Reviews.

De afgelopen 4 jaar heeft het Europese SPOTLIGHT project onderzoek gedaan naar de oorzaken van overgewicht. Specifiek werd er gekeken naar welke factoren in een buurt gerelateerd zijn aan risico’s op overgewicht en obesitas. Nu komt SPOTLIGHT met een overzicht van recent uitgevoerde onderzoeken en presenteert ook nieuwe informatie op basis van een groot Europees onderzoek.

Buurtbeleving
De onderzoekers concluderen dat het belangrijk is hoe mensen hun buurt beleven. Zo ervaren laagopgeleiden hun buurt als minder bevorderlijk voor gezond gedrag dan hoogopgeleiden. Deze verschillen in perceptie bleken groter in de Nederlandse Randstad dan in Londen en Boedapest. Dat laagopgeleiden hun buurt minder positief beoordeelden komt deels omdat hun buurt minder mooi is ingericht; er zijn minder bomen, huizen zijn minder goed onderhouden en er is minder groen in de buurt.

Bewegen faciliteren
Het onderzoek bevestigt ook dat in buurten waarin bewegen wordt gefaciliteerd (door de aanwezigheid van voorzieningen, fietspaden en recreatiemogelijkheden) er daadwerkelijk meer wordt bewogen. Het onderzoek laat zien dat in Nederland (Randstad) 71% van de mensen regelmatig fietst, tegen 13% in Parijs, 14% in Londen, 31% in Boedapest en 57% in Gent. De aanwezigheid van wandel- en fietsroutes draagt bij aan de keuze voor de fiets als vervoermiddel. En hoe meer wandel- en fietsroutes er bekend zijn, hoe sneller men geneigd is om de fiets te nemen. Dit benadrukt de mogelijkheid voor beleidsmakers om buurten ‘gezond’ in te richten.

Sociale cohesie
Daarnaast kwam naar voren dat de sociale omgeving een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van overgewicht. In buurten met meer sociale cohesie hebben bewoners een gezonder gewicht, beoordelen ze hun gezondheid beter en eten bewoners meer fruit.

VUmc-onderzoeker Joreintje Mackenbach benadrukt het belang van de buurtomgeving in de preventie van ongezond gedrag en overgewicht: “Mogelijk kunnen we miljoenen euro’s aan zorgkosten besparen als gezondheidsbevordering zich zou richten op de omgevingsdeterminanten van ongezond gedrag. Met het aanpakken van buurten en wijken bereik je grote groepen mensen tegelijk. Het liefst zien we buurten die zowel uitnodigen tot gezond gedrag, alsook de sociale cohesie bevorderen.”

SPOTLIGHT (‘Sustainable prevention of obesity through integrated strategies’) is een Europees onderzoek dat als doel heeft een systematisch overzicht te verkrijgen van de verscheidene determinanten van overgewicht en obesitas, welke interventies het meeste effect sorteren en wat de faal- en succesfactoren zijn bij het implementeren van geïntegreerde interventies in verschillende landen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Het SPOTLIGHT team hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de preventie van overgewicht en obesitas, en de bijbehorende chronische ziekten.

 

BRONVUmc
Vorig artikelMinister Bussemaker ontvangt Nationaal Plan van 8 umc’s
Volgend artikelMotie Van Gerven leveringsplicht door Kamer verworpen
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.