Punt voor Parkinson: zorg op één locatie in Noord-Nederland

0
704

Punt voor Parkinson: zorg voor Parkinsonpatiënt op één locatie in Noord-Nederland
Martini Ziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen hebben het initiatief genomen voor één centrum voor geïntegreerde multidisciplinaire behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson. Het doel is om patiënten met de ziekte van Parkinson in Noord-Nederland betere zorg te bieden, tegen gelijkblijvende of lagere kosten. De drie betrokken partijen tekenden een overeenkomst waarin deze samenwerking is vastgelegd. Punt voor Parkinson is gevestigd in Maartenshof van Zorggroep Groningen en opent in mei 2016 haar deuren.

In Punt voor Parkinson is de specialistische kennis van de drie zorginstellingen gebundeld, waardoor geïntegreerde zorg geboden kan worden. Er vinden de polibezoeken van patiënten plaats en er kunnen patiënten klinisch opgenomen worden. Het doel hiervan is om problemen die zij door hun ziekte in het dagelijks leven ervaren, vroegtijdig op te lossen en daarmee patiënten goed thuis te laten functioneren.

Voordelen voor Parkinsonpatiënt
Alle zorg op één locatie biedt de patiënt voordelen, omdat er korte lijnen zijn tussen de behandelaars. De geboden zorg in Punt voor Parkinson krijgt samen met de patiënt invulling. De Parkinson Vereniging is nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van Punt voor Parkinson. Het gezamenlijke initiatief van de drie zorginstellingen sluit volledig aan bij het beleid van de overheid om zorgaanbieders op specifieke ziektebeelden meer te laten samenwerken; dit beleid is gericht op betere zorg voor de patiënt.

Parkinson-zorgnetwerk
Punt voor Parkinson in Groningen vormt de kern van het Parkinson-zorgnetwerk in Noord-Nederland dat momenteel wordt vormgegeven. Hierin zijn huisartsen, artsen en verpleegkundigen van andere ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, apothekers en paramedici vertegenwoordigd. Ook zorgverzekeraar Menzis is hierbij nauw betrokken. Menzis vindt deze ontwikkeling belangrijk, omdat hierdoor de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt is en er minder doorverwijzingen zijn. Dat is winst voor iedereen, voor de patient, voor de kwaliteit van zorg en voor de kosten. Punt voor Parkinson heeft een directe aansluiting bij het landelijke netwerk ParkinsonNet en het regionale Parkinson Platform Noord-Nederland.

Impuls wetenschappelijk onderzoek

De bundeling van krachten op het gebied van patiëntenzorg in Punt voor Parkinson, biedt tegelijkertijd een impuls aan het wetenschappelijk onderzoek. Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van medicatie, behandelingen en hulpmiddelen. Ook wordt gekeken naar vermindering of preventie van motorische symptomen van de ziekte. Meer fundamenteel onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de ziekte van Parkinson.

Open voor patiënten
Punt voor Parkinson gaat voor patiënten open in mei 2016. Vanaf dat moment gaan Parkinsonpatiënten van Martini Ziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen voor hun polibezoeken naar Punt voor Parkinson, gevestigd in locatie Maartenshof van Zorggroep Groningen. Op dit moment is in Maartenshof de noodzakelijke (ver)bouw hiervoor bezig.