70% Nederlanders heeft weinig kennis van darmkanker

Darmkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Toch geeft 7 op de 10 Nederlanders aan onvoldoende kennis van de ziekte te hebben, zo blijkt uit onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting onder 1.000 respondenten. Een zorgwekkend percentage, want hoe eerder darmkanker ontdekt wordt, des te beter het te behandelen is.

Op de vraag in hoeverre mensen kennis hebben van darmkanker geeft 12,5% aan dit niet te hebben, 55% heeft weinig kennis van de ziekte. Een zorgwekkend hoog percentage, want jaarlijks krijgen ruim 15.000 Nederlanders de diagnose darmkanker. Wanneer darmkanker vroeg wordt gesignaleerd, is het een van de best behandelbare vormen van kanker. Daarom is het belangrijk dan mensen zich bewust zijn van alarmsignalen en risicofactoren.

25% weet geen enkel alarmsignaal te benoemen
Een van de belangrijkste alarmsignalen die kan wijzen op darmkanker is de aanwezigheid van bloed in de ontlasting. Zo’n 50% van de respondenten weet dit spontaan te benoemen. Alarmsignalen als ongemakken in de buik (40%) en een veranderende stoelgang (28%) worden minder benoemd. Een kwart van de respondenten weet spontaan geen alarmsignalen te benoemen.

Wanneer mensen een lijst met alarmsignalen zien, weet bijna 90% bloed in de ontlasting symptoom van darmkanker te benoemen. Ook een veranderend ontlastingspatroon (door 78,1% herkend), aanhoudende ongemakken in de buik (door 63,1% herkend) en onverklaarbaar gewichtsverlies (door 59% herkend) zijn veel voorkomende alarmsignalen die kunnen duiden op darmkanker.

Het feit dat de aanwezigheid van bloed in de ontlasting het vaakst wordt genoemd als alarmsignaal is mede toe te schrijven aan het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker van het RIVM. In 2014 werd dit tweejaarlijkse onderzoek onder mensen tussen de 55 en 75 jaar oud voor het eerst uitgevoerd. Bij 2.500 mensen is toen middels een ontlastingstest darmkanker opgespoord. Het bevolkingsonderzoek wil darmkanker in een vroeg stadium opsporen, ook op het moment dat er nog geen waarneembare klachten zijn.

Risicofactoren redelijk onbekend
De kennis van risicofactoren rond darmkanker zijn redelijk onbekend bij de Nederlandse bevolking. De helft van de respondenten weet geen risicofactoren benoemen. Een risicofactor als erfelijkheid, wordt spontaan door slechts 6 procent van de respondenten genoemd. Op basis van een lijst met risicofactoren weet 53% dat erfelijkheid en het eten van rood of voorbewerkt vlees voor een verhoogd risico kunnen zorgen.

Effect leefstijlfactoren onderschat
Volgens onderzoek uit 2014 is 56 procent van het aantal kankergevallen toe te schrijven aan leefstijlfactoren zoals roken, overgewicht en alcoholgebruik. Nederlanders schatten dit percentage lager in. Driekwart denkt dat deze factoren voor minder
dan de helft meewegen.

Darmkankermaand
Maart is internationaal uitgeroepen tot darmkankermaand. De gehele maand maart wordt er op verschillende manieren campagne gevoerd, waarin de Maag Lever Darm Stichting oproept tot meer bewustwording van de alarmsignalen en risicofactoren van darmkanker. Zo reist een enorme opblaasbare darm in maart langs de Nederlandse ziekenhuizen.

Bron: Maag Lever Darm Stichting