Een goed gesprek na een incident: train uzelf

Jaarlijks voeren artsen zo’n 30.000 gesprekken met patiënten en hun naasten over zorg die anders liep dan bedoeld. Zij staan voor de moeilijke opgave om een goed gesprek te voeren, over de feiten en de impact van het incident. De KNMG ondersteunt artsen tijdens een districten roadshow.

In het gesprek na een incident vormen openheid en empathie sleutelwoorden. Eenvoudig is dit niet, want een incident heeft ook flinke impact op de betrokken arts die ineens zelf het slechte nieuws is.

De KNMG deelt met artsen tijdens de roadshow in de districten kennis en tips voor een goed gesprek met patiënten en hun naasten over een incident. Op zo’n manier dat het u beiden verder helpt. De aftrap is in district Friesland op 22 maart 2016. Daarna volgen onder andere Groot Gelre op 24 mei en Hagaziekenhuis Den Haag op 2 juni. Accent tijdens de bijeenkomst ligt op:

  • Gesprek met patiënt: do’s en don’ts
    De wijze van gespreksvoering is van onschatbare waarde, voor patiënt en arts. Wat zwaar telt is de mate waarin u empathie weet te tonen. Een tuchtzaak bijvoorbeeld vloeit vaak voort uit het feit dat een gedupeerde patiënt of de familie zich niet gehoord heeft gevoeld.
  • Omgaan met de emotionele impact van ernstige incidenten
    Hoe uw eigen emoties de afhandeling van een incident kunnen beïnvloeden en hoe u hier bewust mee om kunt gaan. Wat uw omgeving hierin kan betekenen.
  • Welke ruimte geeft de wet?

Programma: knmg.nl/districten, onder ‘districtkalender’.
Accreditatie: 2 punten voor alle artsen.
Aanmelden: via een mail aan districten@fed.knmg.nl o.v.v. naam, specialisatie en BIG-nummer

Bron: KNMG