Inventarisatie van de effecten sterilisatiemethode Essure

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) loopt een inventarisatie van de meldingen van vrouwen die bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) reeds bekend zijn over klachten van sterilisatiemethode Essure. De inspectie vindt het belangrijk dat de vrouwen die klachten hebben door de sterilisatiemethode Essure worden gehoord. Om een nog beter beeld te krijgen van deze klachten, roept de inspectie deze vrouwen op om zich te melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ).

Sinds Essure vijftien jaar geleden op de markt kwam, hebben wereldwijd 750.000 vrouwen voor deze sterilisatiemethode gekozen. Hoewel Essure veel voordelen heeft in vergelijking tot andere sterilisatiemethoden, zijn er echter ook serieuze klachten over bijwerkingen aan het licht gekomen.

Ook in Nederland hebben vrouwen zich gemeld met klachten over de veertjes die bij deze methode worden ingebracht. De inspectie heeft sinds 2014 over deze meldingen contact met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de wetenschappelijke vereniging van gynaecologen die deze behandeling uitvoeren.

Op 29 februari jl. werd bekend de Amerikaanse dienst FDA van fabrikant Bayer eist dat deze meer informatie geeft over mogelijke risico’s aan vrouwen die belangstelling hebben voor de sterilisatiemethode Essure. Ook is Bayer opgedragen opnieuw onderzoek te doen naar de risico’s en bijwerken van het product. Meer informatie vindt u op deze webpagina.

Melden kan via het Landelijk Meldpunt Zorg of telefoonnummer 088 120 50 20.

Bron: IGZ