Meer doen met marketing en humanisering in de gezondheidszorg

Foto Jaarbeurspers: Massaal publiek bij een van de zeer leerzame en op de praktijk toegespitste keynotes

Veel zorginstellingen hebben gastvrijheid ingebed in de organisatie. Te vaak blijft het beperkt tot gastvrijheid in voeding. Naar het totale pakket wordt vaak nog te weinig gekeken. Voeding is natuurlijk een heel belangrijk aspect van gastvrijheid, maar het gaat veel verder dan dat. Het gaat om de persoonlijke reis van A tot Z. Van het eerste contact, de uitnodiging, het parkeren, het persoonlijk ontvangst ter plekke, informatievoorziening, de wachttijd – en koffie en een koek om het wachten aangenamer te maken – en alles wat daartussenin zit en meer.

Bovenstaande blijkt uit onderzoek in het kader van Welkom in de zorg dat op 6 en 7 april in de Jaarbeurs in Utrecht plaatsvindt. Op deze twee dagen komen meerdere aspecten van gastvrijheid aan de orde. “Het gaat om een totaalbeleving en alles moet kloppen”, aldus Sander Braam, Brand Manager bij Jaarbeurs.

Inhoudelijk programma
Het inhoudelijke programma bestaat uit keynote presentaties, theatersessies en rondetafeldiscussies. Daarnaast is er volop ruimte voor één op één gesprekken. Braam legt uit: “De keynote presentaties zijn vooral bedoelt om te inspireren. Bezoekers worden aangezet tot nadenken over het belang van gastvrijheid in de zorg. Tijdens de theatersessies is meer ruimte om in te gaan op specifieke zorgthema’s. Nog concreter zijn de rondetafelgesprekken waar men op microniveau met elkaar in gesprek kan gaan.”

Er is gekozen voor keynote sprekers uit uiteenlopende branches. Eén van de sprekers is Gilbert Monod de Froideville. Hij benaderd de rol van gastvrijheid vanuit zijn ervaring als ceremoniemeester van voormalig Koningin Beatrix. Uit de resultaten van eerder genoemd onderzoek bleek tevens dat een groot gedeelte van de respondenten bezig is met gastvrijheid, maar dat ze nalaten om daarover in gesprek te gaan met de cliënt zelf. “Mede om die reden is gekozen voor keynote spreker Corine Jansen. Zij is de eerste gekwalificeerde Chief Listening Officer van Nederland. In haar presentatie gaat ze in op de humanisering in de gezondheidszorg en het belang van empathisch luisteren naar je cliënt”, geeft Braam aan.

Marketing
Uit het onderzoek blijkt ook dat marketing een groot hekelpunt is voor zorginstellingen. “Veel organisaties zijn op de goede weg als het gaat om gastvrijheid, maar weten niet hoe ze dit aan de buitenwereld kunnen verkopen”, stelt Braam. “Patiënten kunnen steeds meer hun eigen zorg kiezen. Daarbij wordt in eerste instantie geselecteerd op kwaliteit van zorg, maar men vergelijkt ook op andere punten. De marktwerking speelt ook in de zorg een steeds grotere rol. Veel zorginstellingen zijn hier nog niet op ingericht.” Het onderwerp marketing komt tijdens Welkom in de zorg in meerdere sessies aan de orde.

Meer informatie over Welkom in de zorg is te vinden via www.welkomindezorg.nl

Bron: Jaarbeurspers