Kinderombudsman Dullaert installeert Kinderadviesraad bij Beatrix Kinderziekenhuis UMCG

0
513

Een Kinderadviesraad; kinderen die aan ziekenhuismanagers, dokters en verpleegkundigen vertellen hoe ze hun werk beter kunnen doen. Vanaf deze week gebeurt dat bij het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG. Op donderdag 24 maart installeerde Kinderombudsman Marc Dullaert de kinderadviesraad van het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG.

Het idee van patiënten die meedenken en meebeslissen over de koers van hun ziekenhuis bestaat al tientallen jaren. Ieder ziekenhuis heeft wel een patiënten- of cliëntenraad van patiënten die advies geven aan de beslissers in hun ziekenhuis. Maar aan kinderen wordt niet zo vaak gevraagd mee te denken.

Terwijl ook zij een mening hebben over zaken die hen aangaan, en ervaringen hebben waarmee de zorg en de organisatie van die zorg verbeterd kan worden.

Kindgerichtheid
Daarom richt het UMCG een kinderadviesraad op: een raad van kinderen die medewerkers van het Beatrix Kinderziekenhuis helpt om de wensen, ervaringen en behoefte van kinderen te bewaken en bekend te maken en de kindgerichtheid te vergoten.

Het doel van de kinderadviesraad is om de zorg voor en het verblijf van de zieke kinderen in het Beatrix Kinderziekenhuis beter te maken. Vanuit hun kind-perspectief kijken de kinderen in de raad naar onderwerpen en bespreken ze situaties die hen bezighouden. Op deze manier helpen ze mee om wensen, ervaringen en behoefte van kinderen te verhelderen en hun rechten te bewaken. De kinderadviesraad gaat regelmatig in overleg met het Managementteam van het Beatrix Kinderziekenhuis waardoor de kindgerichtheid van de zorg kan verbeteren. Hiermee kan het UMCG de zorg (nog) beter laten aansluiten op de behoeften van kinderen.

In de kinderadviesraad zitten 15 kinderen tussen 7 en 18 jaar oud. De raad komt vier keer per jaar bij elkaar en adviseert het managementteam van het Beatrix Kinderziekenhuis gevraagd en ongevraagd. De kinderadviesraad wordt begeleid door een orthopedagoog. Kinderparticipatie is overigens niet alleen goed voor het UMCG, maar ook voor de kinderen zelf; het stimuleert de betrokkenheid van kinderen en dat  is goed voor hun zelfvertrouwen en de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden.

Feestelijke installatie

Op donderdag 24 maart heeft Kinderombudsman Marc Dullaert de kinderadviesraad officieel geinstalleerd. Hij ddeed dat tijdens een feestelijke bijeenkomst waar de leden van de kinderadviesraad zich voorstelden, met Bert Visscher als spreekstalmeester.