Patiëntenfederatie en VU doen onderzoek naar zorgmijden

Gaan mensen niet of minder naar het ziekenhuis omdat ze anders het eigen risico van hun zorgverzekering kwijtraken? Op die vraag willen de Patiëntenfederatie en de VU graag antwoord hebben. Ze hebben hiervoor een vragenlijst rondgestuurd naar ruim 23.000 leden van het patiëntenpanel van de Patiëntenfederatie. De Vrije Universiteit verwerkt de gegevens. Die worden geanonimiseerd gebruikt voor een promotie-onderzoek.

Directeur Dianda Veldman over het onderzoek. “We horen en lezen in de media steeds vaker over zorgmijden als gevolg van het eigen risico. Maar de deskundigen spreken elkaar tegen over de vraag of zorgmijden wel of niet bestaat. Wij willen daarom graag van ons panel horen hoe zij er tegenaan kijken. Wanneer besluit iemand om een onderzoek niet te doen vanwege de kosten? Waar ligt de grens van wat mensen willen en kunnen betalen?”De Patiëntenfederatie liet al eerder weten dat het eigen risico wel erg hoog wordt. Dianda Veldman: “Het is nu 385 euro per volwassene. Dat tikt wel aan, ook wanneer je het eigen risico gespreid kunt betalen zoals veel zorgverzekeraars mogelijk maken. Wij vragen daarom in ons onderzoek welk bedrag mensen redelijk vinden als eigen risico.”

Wilt u meedoen aan dit onderzoek?
> Ga dan hier naar de vragenlijst op deze website

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Bron: NPCF