In opspraak geraakte KNO arts UMC geleidelijk weer aan de slag

0
566

Eén van de KNO-artsen die na de eerste Zembla-uitzending voorlopig was vrijgesteld van patiëntenzorg, gaat geleidelijk weer aan de slag. Deze kno-arts was betrokken was bij twee dodelijke incidenten. De chirurg trad eind vorig jaar tijdelijk terug nadat Zembla de sterfgevallen openbaar had gemaakt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg doet nog altijd onderzoek naar de incidenten, maar van het UMC mag de arts weer aan het werk. In overleg met hem is een reïntegratieplan opgesteld dat voorziet in een stapsgewijze opbouw van zijn werkzaamheden. Supervisie en begeleiding zijn daar een essentieel onderdeel van.

Het tijdelijk terugtreden van de arts was vooral omdat het hem aan rust en concentratie ontbrak die nodig is voor het doen van complexe operaties, aldus de verklaring van het UMC Utrecht. Het UMC Utrecht stelt dat ze znu een aantal maanden verder zijn en de betrokken arts weer in staat is om zijn werkzaamheden geleidelijk te hervatten. Het reïntegratieplan voorziet in die geleidelijkheid. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is hierover vandaag geïnformeerd.

Kamerleden reageren verontwaardigd. “Zowel voor het veiligheidsgevoel van de patiënt als voor het vertrouwen in het UMC Utrecht én in de betreffende arts zou het goed zijn om dit eerst tot op de bodem uit te zoeken”, aldus VVD-kamerlid De Lange op de website van Zembla.

SP-kamerlid Van Gerven wil dat minister Schippers voorkomt dat de arts weer gaat opereren.

Patiëntenorganisatie NPCF vindt dat het ziekenhuis duidelijk moet maken waarom de resultaten van het onderzoek niet worden afgewacht. Verder wil de organisatie dat patiënten kunnen kiezen voor een andere arts.