Gea van Craaikamp benoemd tot plaatsvervangend secretaris-generaal bij VWS

Minister Edith Schippers heeft mevrouw mr. G.E.A. (Gea) van Craaikamp benoemd als plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De benoeming gaat in op 1 juni 2016.

Gea van Craaikamp (55) is sinds oktober 2011 provinciesecretaris en algemeen directeur van de provincie Noord-Holland.
Eerder was zij directeur Projecten bij de Rijksgebouwendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en directeur Koninkrijksrelaties bij hetzelfde ministerie.

Daarvoor vervulde ze uiteenlopende functies bij het ministerie van Justitie, waaronder directeur Personeel en Organisatie.

Gea van Craaikamp studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Bron: VWS