Inspectie ziet strenger toe op voldoen aan richtlijn neusmaagsonde

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat vanaf 1 mei 2016 strenger optreden als bij calamiteiten met neusmaagsondes niet is voldaan aan de richtlijn. Mariël Klos, voorzitter expertgroep neusmaagsonde V&VN en voedingsverpleegkundige: “We moeten bewust worden dat het inbrengen van een neusmaagsonde een risicovolle handeling is. Er overlijden zelfs mensen door verkeerd ingebrachte neusmaagsondes. Dat kan en moet voorkomen worden.”

De IGZ heeft V&VN via een brief laten weten strenger te gaan controleren. Wilbert Ransz woordvoerder IGZ: “Meldingen over calamiteiten met neusmaagsondes bekijken we kritisch. Hoe erger onze bevindingen zijn, des te minder tijd een instelling krijgt om de situatie te verbeteren.” De IGZ ziet nog steeds fouten met dodelijke afloop door onjuiste controle van de ligging van de neusmaagsonde.

Veiligheid
De richtlijn neusmaagsonde geldt sinds 2011. Deze richtlijn beschrijft onder andere op welke wijze de juiste positie van een ingebrachte neusmaagsonde gecontroleerd dient te worden, namelijk met behulp van de ph-meting. Het komt nog steeds voor dat verpleegkundigen de positie van de neusmaagsonde controleren met de hen ooit aangeleerde methode. Of dat artsen de opdracht geven dat te doen. Mariël Klos: “Het kan echt niet meer dat verpleegkundigen en artsen vertrouwen op de auscultatiemethode. Deze methode is niet veilig.”

Betrouwbare methode
Uit recent literatuuronderzoek van V&VN is gebleken dat de ph-meting nog steeds voldoet en de betrouwbare methode is voor controle van de juiste positie. Mariël Klos: “Bij de auscultatiemethode wordt met een stethoscoop op het maagkuiltje geluisterd naar een borrelend geluid terwijl door de sonde lucht wordt ingespoten. Dat borrelende geluid kun je weliswaar horen als de sonde in de maag ligt, maar ook als de sonde niet in de maag ligt. De pH-methode is misschien lastiger dan auscultatie, maar het is op dit moment de enige betrouwbare ‘bedside’-methode die beschikbaar is.”

De richtlijn neusmaagsonde uit 2011 wordt momenteel herzien. Mariël Klos: “De belangrijkste reden hiervoor is het grote aantal meldingen dat we kregen over te ondiep ingebrachte sondes. Met name op het punt van lengtebepaling zal de richtlijn worden herzien. De methode om de positie van de sonde te controleren verandert niet.”

Bron: V&VN