Informatiemarkt Dag van de Beroerte Diakonessenhuis Utrecht

Gratis meten van cholesterol, bloeddruk en bloedsuiker 
Op dinsdag 10 mei 2016 is de jaarlijkse Europese Dag van de Beroerte. Deze dag staat in het Diakonessenhuis in het teken van een gezonde leefstijl en het herkennen en voorkomen van een beroerte. Op locatie Utrecht organiseren we een informatiemarkt. Bezoekers kunnen daar terecht om gratis hun cholesterol, bloedsuiker, bloeddruk en BMI te laten bepalen. Uiteraard is er ook informatie over risicofactoren, een gezonde leefstijl, het voorkomen en herkennen van een beroerte en de zorg en behandeling van een beroerte in het Diakonessenhuis. De dag is bedoeld voor iedereen die wil weten wat je kunt doen om een beroerte te herkennen en te voorkomen. Aanmelden voor de dag is niet nodig.

Informatiemarkt Dag van de Beroerte
Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen bezoekers in het Diakonessenhuis locatie Utrecht (in de hal van het spoedzorgcentrum) terecht voor diverse gratis gezondheidstests. Daarnaast geven verpleegkundigen van de afdeling Neurologie informatie over het voorkomen en herkennen van een beroerte én de zorg en behandelingen die het Diakonessenhuis biedt aan patiënten die een beroerte hebben doorgemaakt. Een diëtist geeft advies over een gezonde leefstijl en de juiste voedingspatronen.

Tijdwinst is hersenwinst
In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 41.000 mensen een beroerte (ook wel CVA genoemd). Het is de aandoening met de grootste (blijvende) invaliditeit en doodsoorzaak nummer 1 onder vrouwen. Een hoog cholesterolgehalte, een hoge bloeddruk, roken, diabetes en overgewicht verhogen het risico op het krijgen van een beroerte. Een gezonde leefstijl is daarom van groot belang. Een beroerte kenmerkt zich door verlammingsverschijnselen, een scheve mond en verwarde spraak. Het is cruciaal om een beroerte snel te herkennen aangezien snelle herkenning en een adequate reactie hierop de kans op ernstige lichamelijke en cognitieve gevolgen sterk verminderen. Vermoedt u een beroerte, bel dan onmiddellijk 112 of uw huisarts.

Zorg en behandeling in het Diakonessenhuis
Richard Donders, neuroloog in het Diakonessenhuis: ‘Het Diakonessenhuis biedt uitgebreide zorg aan patiënten die een beroerte hebben doorgemaakt. Wij beschikken over een speciale Stroke Care Unit (SCU). Hier krijgen patiënten na een beroerte de zorg die ze nodig hebben. Patiënten die een herseninfarct hebben doorgemaakt kunnen een zogenaamde trombolysebehandeling krijgen. Deze behandeling dient zo snel mogelijk gegeven te worden en vermindert de kans op ernstige gevolgen. Sommige mensen krijgen eerst een ‘waarschuwing’ voor een dreigende beroerte. Dit wordt wel een TIA genoemd. Bij deze patiënten kan in het Diakonessenhuis zeer snel een diagnose worden gesteld en onderzoek worden verricht naar de achterliggende oorzaak. Dit noemen we de TIA-service. Patiënten kunnen hiervoor binnen een à twee werkdagen terecht.’

Informatiemarkt Dag van de Beroerte Diakonessenhuis Utrecht
Dinsdag 10 mei van 10.00 tot 16.00 uur

Bron: Diakonessenhuis