Meander Medisch Centrum onderzoekt tevredenheid patiënten

Meander Medisch Centrum wil elke dag steeds beter zijn in het bieden van medische en verpleegkundige zorg. Om te weten hoe patiënten dit ervaren, wordt regelmatig onderzoek gedaan. Zo is er een jaarlijks onderzoek naar patiënttevredenheid: de CQI-meting. Dit onderzoek gaat in mei weer van start. Ongeveer 10.000 mensen in Amersfoort en omgeving ontvangen per post een verzoek om mee te doen. De uitkomsten worden gebruikt om de patiëntenzorg en de service in het ziekenhuis te verbeteren.

Het onafhankelijke onderzoeksbureau MediQuest voert het onderzoek uit. Patiënten die geselecteerd zijn om mee te doen, krijgen een uitnodigingsbrief met een inlogcode waarmee zij dit onderzoek thuis kunnen doen. De resultaten worden anoniem gerapporteerd. Dit betekent dat de antwoorden niet te herleiden zijn naar een bepaalde patiënt. Uiteraard worden de persoonsgegevens zorgvuldig beschermd. Het CQI onderzoek vind plaats onder patiënten die opgenomen zijn geweest, een polikliniekbezoek hebben gebracht of de dagbehandeling of SEH hebben bezocht. Daarnaast wordt voor het eerst ook onderzoek gedaan onder andere patiëntengroepen zoals stomapatiënten, fysiotherapie en patiënten die de Radiologie & Nucleaire hebben bezocht. Verder worden er ook vragen gesteld over de faciliteiten van het ziekenhuis. De resultaten van het CQI onderzoek worden dit najaar verwacht. Meer informatie staat op www.meandermc.nl/cqi.

Meander Klantenpanel
Naast het CQI-onderzoek zijn er nog andere manieren waarop patiënten hun mening kunnen geven over de zorg in Meander, zoals via de iPad op de poliklinieken, Patientervaring.nl, Zorgkaart Nederland en spiegelgesprekken. Ter gelegenheid van het komende CQI-onderzoek lanceert Meander een nieuwe variant: het Meander Klantenpanel. Dit is een doorlopende manier om klantenraadplegingen te houden. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden op www.meandermc.nl/klantenpanel.

Bron: Meander Medisch Centrum