Bernhoven opnieuw erkend als screeningscentrum darmkanker

Ook dit jaar heeft Bernhoven de heraudit als screeningscentrum voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker glansrijk doorstaan. De audit is uitgevoerd door de Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid. Zo’n audit vindt ieder jaar opnieuw plaats en bepaalt of een ziekenhuis erkend blijft als screeningscentrum voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Het bevolkingsonderzoek darmkanker startte in 2014. Sinds de start is Bernhoven een erkend screeningscentrum. Het Udense ziekenhuis doet dit zo goed, dat het als voorbeeld voor andere ziekenhuizen geldt.

Om als screeningscentrum voor het bevolkingsonderzoek erkend te worden, moet het ziekenhuis aan een aantal eisen voldoen. Een van de belangrijkste is dat de patiënt binnen een week in het ziekenhuis terecht kan voor verdere diagnostiek en behandeling als uit de poeptest blijkt dat een vervolgafspraak nodig is. Ook is het in Bernhoven mogelijk om de endoscopie te ondergaan met een roesje wanneer de patiënt dit wil. Dat kan niet in alle centra.

Bevolkingsonderzoek darmkanker
Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker startte januari 2014. Mannen en vrouwen tussen 55 en 75 jaar krijgen een oproep voor het onderzoek dat stapsgewijs wordt ingevoerd. Het RIVM coördineert het bevolkingsonderzoek. Het onderzoek bestaat uit een poeptest die mensen thuis zelf af kunnen nemen en met een speciale envelop terug kunnen sturen naar het RIVM. Als blijkt dat nader onderzoek nodig is, bijvoorbeeld als er bloed in de ontlasting zit, dan krijgt de patiënt een oproep voor een coloscopie in een screeningscentrum in de regio. Een coloscopie is een darmonderzoek waarbij met een slang de binnenkant van de dikke darm wordt bekeken. Darmkanker is een ernstige ziekte, maar kan bij tijdige opsporing goed behandeld worden. Bloed in de ontlasting kan op poliepen wijzen. Wanneer poliepen verwijderd worden vermindert de kans op darmkanker.

Ook het afgelopen jaar was de respons groot. In de regio Zuid (Noord Brabant en Limburg) leverde 76,7 procent de poeptest in (landelijk was dat 73 procent). In onze regio is 6,5 procent van de mensen doorverwezen voor een coloscopie. (landelijk 6,3 procent). In Bernhoven zijn in 2015 900 coloscopieën verricht voor het bevolkingsonderzoek. Bij 9,4 procent is darmkanker geconstateerd; bij 36 procent van de mensen werden grote poliepen ontdekt. Van het had 0,9 procent last van een nabloeding nadat de poliep verwijderd was. Ook daarmee ligt Bernhoven onder het landelijk gemiddelde.

In 2016 worden in de regio Zuid 320.000 poeptesten verstuurd. Verwacht wordt dat er 13.000 coloscopieën
moeten worden ingepland. Bernhoven heeft het aantal coloscopieplaatsen ten opzichte van vorig jaar verdubbeld. Dat betekent dat de capaciteit in Uden ruim voldoende is en Bernhoven zelfs voor ligt op de rest van de provincie. Bernhoven verwacht dan ook dat veel mensen van buiten de regio in Bernhoven een coloscopie zullen krijgen.

Dit jaar worden de mensen opgeroepen die zijn geboren in 1941, 1945, 1947, 1949, 1951, 1953, 1955, 1957.

Bron: Bernhoven