Samen sterk in kwetsbaarheid

0
1072

Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig. Maar voor ouderen is het vaak extra vervelend. Zij hebben meestal meerdere aandoeningen tegelijkertijd en zijn daardoor bij meerdere specialisten onder behandeling. Iedere specialist doet zijn werk op zijn of haar gebied enorm goed. Maar wat betekent deze specialistische zorg voor de algehele kwaliteit van leven van de (kwetsbare) oudere?

Team Ouderengeneeskunde kan hierin een rol spelen. Isala heeft het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis ontvangen, maar wat betekent dat voor de patiënt?
De live-uitzending van de Isala Publieksacademie is geschikt gemaakt om te embedden door een vrij simpele code in uw website te plaatsen. Deze code haalt via een iframe een website op van een andere server.

Op maandag 23 mei a.s. om 19.30 uur start de live-uitzending automatisch via onderstaande code. Vooraf is er een wachtscherm te zien met de aankondiging van datum en tijdstip van de uitzending. Na afloop van de lezing is de video terug te zien op www.isalapublieksacademie.nl/lezingterugzien.

Sprekers
Dian Paasman, Beleidsadviseur Ouderengeneeskunde en Ad Kamper, internist Ouderengeneeskunde van Isala vertellen hier meer over. In de lobby zijn stands van PCOB, ZGIJV, het Zand en Ouderengeneeskunde aanwezig.

De Publieksacademie is een initiatief van Isala. Het zijn laagdrempelige lezingen over allerlei zorgthema’s, besproken door artsen en medewerkers van Isala die weten waar ze over praten én die weten hoe ze een verhaal moeten brengen.