Kwaliteitsvenster uitgebreid met uitkomsten behandelingen borstkanker en darmkanker

Ziekenhuizen en revalidatiecentra in Nederland willen open zijn over hun kwaliteit van zorg. Daarom hebben ziekenhuizen in het voorjaar van 2014 een Kwaliteitsvenster ontwikkeld voor patiënten en andere geïnteresseerden. Onlangs (25 mei 2016) is dit venster uitgebreid en geeft nu borst- en darmkankerpatiënten informatie over de uitkomsten van behandelingen. Het uitgebreide Kwaliteitsvenster van het St. Anna Ziekenhuis kunt u raadplegen via de desbetreffende banner op de site van het ziekenhuis www.st-anna.nl

Werking
Het Kwaliteitsvenster bestaat uit diverse onderwerpen die iets zeggen over de kwaliteit van zorg. Patiënten kunnen hierdoor bijvoorbeeld op eenvoudige wijze zien hoe hun ziekenhuis scoort op een bepaald onderwerp ten opzichte van eerdere jaren, een landelijk gemiddelde en/of de norm.

Goede scores
Uit  het vernieuwde venster van het St. Anna ziekenhuis kunt u aflezen dat het St. Anna Ziekenhuis op de aangegeven behandelingen voor zowel borstkanker als darmkanker beter scoort dan het landelijk gemiddelde of de norm van de beroepsgroep.

Meer informatie over het kwaliteitsvenster is te vinden op de site van de  NVZ (http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/onderwerpen/kwaliteitsvenster-ziekenhuizen).

Bron: St. Anna Zorggroep