Nieuwe testen leiden tot snellere diagnostiek bij infecties en adequatere antibioticabehandeling

Dankzij twee vernieuwde testen kan de veroorzaker van een infectie sneller opgespoord worden. Patiënten kunnen hierdoor 16 uur eerder het goede antibioticum toegediend krijgen. Te brede en overbodige antibiotica kunnen sneller gestopt worden en (onnodig) antibioticumgebruik verminderd. Niet alleen de ontwikkeling van deze testen, ook meer aandacht voor de invoering ervan in de dagelijkse praktijk zijn van belang voor een optimaal antibioticumbeleid. Dit zijn de conclusies van Judith Beuving in haar proefschrift “Rapid diagnosis of bloodstream infection – From theory to clinical practice”.

Het proefschrift beschrijft twee nieuwe betrouwbare testen waarmee de veroorzaker van de infectie en de gevoeligheid voor het antibioticum 16 uur eerder bekend zijn. Judith Beuving: “Bij patiënten bij wie we een infectie van het bloed vermoeden, starten we altijd meteen met antibiotica.

Meestal gaat het dan om meerdere brede antibiotica, zodat alle meest voor de hand liggende veroorzakers ingedekt worden. Helaas is dit toch niet altijd het juiste antibioticum voor de bacterie die de infectie veroorzaakt, zeker in deze tijd van toenemende antibiotica resistentie. Dankzij de snelle test kunnen mensen 16 uur eerder het juiste antibioticum krijgen. Als sneller bekend is welke bacterie de infectie veroorzaakt, kunnen we te brede en overbodige antibiotica sneller stoppen, het (onnodig) antibioticumgebruik verminderen en de vorming en verspreiding van resistente bacteriën voorkomen. Om te komen tot een optimaal antibioticumbeleid is het overigens niet alleen belangrijk om snelle testen te ontwikkelen. We moeten ook (meer) aandacht gaan besteden aan de invoering van de nieuwe testen in de dagelijkse praktijk.”

De eerste test betreft een simpele aanpassing van een bestaande test, zodat resultaten eerder beschikbaar zijn. Deze aanpassing was al eerder beschreven, maar nog beperkt getest. Om nog sneller resultaten te krijgen, werd de tweede test ontwikkeld. Het principe van deze test was al wel beschreven, maar dit was nog niet bruikbaar bij patiënten met infecties van het bloed. Die test is zodanig aangepast dat deze direct op nagenoeg alle bloedkweken, toe te passen is. De resultaten hiervan zijn 16 uur eerder beschikbaar dan de testen die nu gebruikt worden.

Infecties van het bloed zijn verantwoordelijk voor meer doden dan ieder andere infectieziekte. Daarom is het van belang zo snel mogelijk met antibiotica te starten. Dit gebeurt vaak zonder dat de veroorzaker al bekend is. Met de huidige technieken duurt het nog minimaal 48 uur voor duidelijk is of het goede antibioticum wordt gegeven.

Bron: Maastricht University