Afhoudende reactie Schippers over hiv-preventiepil is teleurstellend

Minister Schippers van Volksgezondheid is te afwachtend in de aanpak van hiv in Nederland. Dat blijkt uit haar antwoorden op vragen van D66 Kamerlid Pia Dijkstra over de hiv-preventiepil (PrEP). Dat is bijzonder teleurstellend vinden Aids Fonds, Soa Aids Nederland, COC Nederland, Hiv Vereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Hiv-behandelaren. Uitstel van het beschikbaar maken van PrEP is volgens hen onverantwoord.

De organisaties roepen Schippers op tot een pro-actieve koers en hopen dat zij positief zal reageren op hun  recente oproep om PrEP snel in Nederland te introduceren.

Effectiviteit PrEP al aangetoond
PrEP is een nieuwe preventiemethode die bestaat uit het slikken van een pil die voorkomt dat je hiv oploopt.
De Minister zegt geen uitspraken te kunnen doen over de veiligheid de effectiviteit van deze pil, omdat die in Europa nog niet geregistreerd is door de Europese Medicijnen Autoriteit (EMA). Maar zowel de effectiviteit als de veiligheid van PrEP zijn door wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Deze staan niet ter discussie. Dit is ook de reden dat de GGD Amsterdam in haar actuele PrEP-project, niet de effectiviteit van PrEP onderzoekt.

Het is niet te verwachten dat de EMA in deze anders zal besluiten dan de FDA. Die heeft de pil al in 2012 goedgekeurd voor deze indicatie en EMA en FDA werken frequent samen met elkaar in veel registratieprocessen.

Onverantwoord langer te wachten
Gezien de wetenschappelijke consensus over PrEP is het te verwachten dat de EMA dit jaar nog zal besluiten tot registratie van het medicijn Truvada voor gebruik als PrEP in Europa. Door de registratie af te wachten en positieve besluitvorming uit te stellen loopt de invoering van PrEP in Nederland onnodig vertraging op. Dagelijks raken in Nederland drie mensen geïnfecteerd met hiv omdat de huidige preventie-methoden onvoldoende zijn om de hiv-epidemie verder in te dammen. Jaarlijks gaat het om meer dan 1.000 nieuwe hiv-infecties. Nog langer uitstellen van besluitvorming vinden COC Nederland, Aids Fonds, Soa Aids Nederland, Hiv Vereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren onverantwoordelijk en onbegrijpelijk.

WHO en VN adviseren PrEP toe te passen
De Minister is bekend met de aanbeveling van de WHO en UNAIDS om PrEP toe te voegen aan het bestaande hiv preventiepakket. Waarom wordt deze aanbeveling dan niet opgevolgd in Nederland?

Alleen door PrEP toe te voegen aan het bestaande pakket van hiv-preventie maatregelen kunnen we het aantal nieuwe hiv-infecties in Nederland verder omlaag brengen, stelden Aids Fonds – Soa Aids Nederland, COC Nederland, Hiv Vereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren eerder in hun brief aan minister Schippers.

Leiderschap gevraagd op weg naar 2018
In 2018 organiseert Nederland de Internationale Aids Conferentie: AIDS 2018. Nederland kan als gastheer leiderschap tonen door PrEP ruim voor die tijd geregeld te hebben. In een wereld die inzet op het einde van aids (UNAIDS), waarin de Minister van Gezondheid van Frankrijk PrEP begin 2016 beschikbaar heeft gesteld en premier Cameron van Engeland onlangs heeft aangedrongen op een snel besluit over de inzet van PrEP, is ook van Nederland leiderschap vereist in de aanpak van hiv.

Minister Schippers kan een groot verschil maken in de aanpak van hiv. Daarvoor is wel nodig dat ze pro-actief de toegang tot PrEP in Nederland regelt en niet met de voorbereiding wacht tot na het positief besluit van de EMA.

Bron: Soa Aids Nederland